Folkehelsekonferansen utsettes til 2021

8A312056-D5C0-40B3-9B3D-FD3D9067813C

På grunn av den pågående pandemien har styret i Folkehelseforeningen og programkomiteen i fellesskap blitt enige om at det mest forsvarlige er å utsette konferansen til høsten 2021.

Det jobbes videre med å planlegge Folkehelsekonferansen 2021 med samme tema, klima og bærekraftig folkehelsearbeid. Den vil finne sted i Trondheim, 27.-29. oktober 2021.

Det planlegges et åpent webinar torsdag 29. oktober i år, som en liten erstatning for at konferansen utsettes. Programmet vil ha fokus på folkehelse og korona. Følg med på Folkehelsekonferansen sine nettsider og Facebook-side for mer informasjon om webinaret.

Folkehelsekonferansen skriver om utsettelsen her.


Ta vare på hverandre og hold avstand.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg