Folkehelseuka – Fokus på menns psykiske helse

Skjermbilde 2021-05-19 kl. 22.45.54

Det er liten grunn til å tro at menn sliter mindre psykisk enn kvinner. Men det er all grunn til å tro at mange menn ikke har et tilstrekkelig språk eller kultur for å sette ord på det. En ny film fra Kirkens SOS oppfordrer derfor menn til mer åpenhet om sine følelser.

Av: Lasse Heimdal, styremedlem i Folkehelseforeningen og generalsekretær i Kirkens SOS

Menn er kraftig underrepresentert i en rekke hjelpetilbud. Årsakene til det, kan være flere. Det tradisjonelle hjelpeapparatet er i liten grad tilpasset menn. Og når det gjelder å snakke om følelser, er det i stor grad kvinner som dominerer. Både tidl. Statsminister Kjell Magne Bondevik, artisten og skuespilleren Hans-Erik Dyvik Husby («Hank von Helvete») og TIX er menn som har gått foran og satt ord på egen sårbarhet og behov for hjelp fra andre. Men det trengs flere mannlige stemmer og mer fokus på området. 

Menn er overrepresentert i selvmordsstatistikken

For mange gutter og menn er det i strid med deres egne forventninger til seg selv å vise sårbarhet og svakhet. Når menn ikke evner å søke hjelp når livet går i mot, ender man fort i en utsatt situasjon. Dette slår også ut i selvmordsstatistikken, der menn utgjør et overveiende flertall. Dette gjelder særlig i gruppen mellom 40 og 60 år.

Livskriser, tap av nære relasjoner, miste jobben, tap av anseelse og annet som gir mening i hverdagen er blant faktorer som kan utløse selvmordstanker.

Regjeringen la i september fram en handlingsplan for forebygging av selvmord og en nullvisjon for selvmord i Norge. Dette setter fokus på problemet, men siden har det skjedd svært lite.

Folkehelseinstituttet har også utarbeidet en kunnskapsoppsummering om menn og selvmord. Men vi vet fortsatt ikke sikkert hvorfor en del menn takler psykiske utfordringer dårligere enn kvinner, og det er behov for mer forskning på området.

Avskjedsbrev fra mennesker som aktivt har avsluttet livet, forteller om uutholdelige følelser av skam og verdiløshet, selvbebreidelser, ensomhet og lengsel. Dette kan også forekomme blant unge menn som fremstår som velfungerende og suksessfulle så lenge de presterer godt, men som kan føle seg som mislykket og verdiløse når de ikke lenger klarer å nå sine mål, eller de opplever seg som avvist.

Det er derfor viktig at både Folkehelseforeningen og andre aktører innenfor frivilligheten setter fokus på menns psykiske helse. 

Det hjelper å snakke om det

Mye forskning og erfaring tilsier at det er stor hjelp i å snakke om det. Å sette ord på sine smerter og lengsler, også selvmordstanker om de finnes, er en viktig vei for å komme videre i livet. En god samtale med et støttende menneske letter det mentale trykket, og gir hjelp til å se livssituasjonen i et perspektiv og litt på avstand. Dette kan man også heldigvis gjøre anonymt hos en rekke hjelpetjenester.

Men for mange menn er det fortsatt et for langt skritt å ta å be om hjelp fra venner, familie eller hjelpetilbud.

Kirkens SOS oppfordrer derfor alle Folkehelseforeningens medlemmer å fremme gode mannlige forbilder på åpenhet, og skape rom der menn også kan være ærlige og mer åpne på hvordan de har det.

«Det du bærer på» – en film av Kirkens SOS

Foto: Skjermdump fra filmen «Det du bærer på» (Kirkens SOS)

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg