Folkehelseuka – pandemien og sosial ulikhet

Sosial ulikhet - fredag-2

Koronapandemien har rammet utsatte grupper hardere enn andre, og det fører til økt sosial ulikhet over hele Europa. Fredag og siste dag av Den europeiske folkehelseuka har fokus på nettopp dette.

EuroHealthNet er et europeisk samarbeid som jobber med de sosiale helsedeterminantene for å skape mer rettferdige, helsefremmende og bærekraftige samfunn for alle. De er også offisiell samarbeidspartner med EUPHA under den siste dagen av folkehelseuka.

I februar 2021 lanserte EuroHealthNet «Health Inequalities Portal» – en portal om ulikheter i helse i Europa.

Her kan man bl.a. lære mer om mekanismene bak sosial ulikhet, hva som gjøres for å motvirke dette, hvordan det påvirker ulike land og utforske hvordan EU støtter ulike tiltak. De har også en database med over 600 dokumenter, artikler og andre verktøy.

Her kan du lese mer om koronapandemien og sosial ulikhet i Europa:

Tilgang på helsetjenester, økonomi, bosituasjon, arbeidsmiljø og flere andre faktorer påvirker helsen. Koronapandemien er med på å forverre allerede eksisterende ulikheter og har størst negativ effekt på de som allerede har minst. Les mer om dette i dokumentet «The COVID-19 pandemic and health inequalities: We are not all in this together«, skrevet av CHAIN.

EuroHealthNet har laget et oversiktlig og lettlest dokument «Health Inequalities in Europe«.

Nå som vaksiner mot COVID-19 rulles ut, må man heller ikke glemme et viktig prinsipp: equity. WHO slår et slag for at vi skal huske på nasjonal, europeisk og global solidaritet.

WHO Bulletin skriver at dersom nødvendige helsetjenester og vaksinasjonsprogrammer stanses eller utsettes pga. pandemien, kan enkelte sykdommer gjenoppblomstre i grupper som er uvaksinerte, slik som hos flyktninger og migranter.

Les mer på den offisielle siden til Den europeiske folkehelseuka.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg