Les vår stipendvinners ferdige masteroppgave

image1

Tidligere i år vant Mona Wiik Jonassen Folkehelseforeningens første masterstipend. Hun har nå levert masteroppgaven sin ved Høgskolen i Innlandet og er klar for å ta fatt på en ny hverdag.

Mona skrev om folkehelsekoordinatorene sine erfaringer og opplevelser av tverrsektorielt arbeid. Nå er oppgaven ferdig og levert, og klar for å leses av alle interesserte.

Oppgaven til Mona har tittelen «Intersectoral collaboration at the municipality level: a qualitative study of the experiences of public health coordinators in Norway». Hun ønsket å få frem noen begrensende og muliggjørende faktorer rundt det systematiske folkehelsearbeidet. I tillegg fokuserte hun på samarbeid mellom sektorer innad i kommunen.

Folkehelsekoordinatorer i 8 kommuner ble intervjuet, 4 på vestlandet og 4 på østlandet.

Dynamikken mellom de som jobber i kommunene og sektorene sin rolleforståelse er viktig. Ikke alle forstår hvorfor de skal jobbe med folkehelsearbeid. Mange folkehelsekoordinatorer har fått denne rollen lagt oppå sin originale stilling, og har kanskje lite kapasitet til å jobbe på tvers. En koordinator i fulltidsstilling bør styrke muligheten til å implementere folkehelseloven, sier Mona.

Mona forteller at det har vært lærerikt å arbeide med oppgaven, men samtidig utfordrende da hun valgte å jobbe med to komplekse temaer. Kommunalt folkehelsearbeid rommer mye og det å dykke ned i tverrsektorielt samarbeid har vært spennende.

Nå som Mona er ferdig med masteroppgaven har hun fått jobb i Vang kommune i Valdres. Der skal hun både jobbe på en frisklivssentral og med en prosjektstilling som omhandler samarbeid med skolehelsetjenesten.

Vi ønsker Mona lykke til på veien videre!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg