Masterstudenter kan søke på stipend à 10.000 kr

Mastergradoppgave

Våren 2023 vil en masterstudent få mulighet til å motta økonomisk støtte for å fordype seg i folkehelsefaget. Ett stipend à 10 000 kroner deles ut av Folkehelseforeningen til en student som bidrar til kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet. Folkehelsefeltet er bredt, og vi vil i utgangspunktet ikke sette begrensninger på hvilke studenter som kan søke. Vi oppfordrer studenter fra fagområder utenfor helsefeltet til å søke.

Fritt tema og fagbakgrunn

Folkehelseforeningen setter ingen krav til metode eller utforming av oppgaven. Den kan være en dybdestudie eller breddestudie, bruke kvalitativ eller kvantitativ metode, se på årsakssammenheng eller atferd – eller på andre måter bruke et folkehelseperspektiv. Vi ser gjerne at tilnærmingen ser på sosiale ulikheter og/eller bruker Dahlgren og Whiteheads modell for helsedeterminanter, men dette er ikke noe absolutt krav.

Hovedkriteriet er at oppgaven skal tilføre kunnskap til fagfeltet,

og kunne bidra til å forbedre folkehelsen i Norge.

Hvem kan søke?

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av studiested. Studenten studerer kanskje arkitektur, arealplanlegging, folkehelsevitenskap, medisin, teknikk, HMS, sosiologi eller noe helt annet, og er interessert i krysningspunktet mellom ulike fagfelter.

Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Stipendet tildeles av styret i Folkehelseforeningen. Styret vil, der dette er mulig, være en sparringspartner og bidra med kunnskap og kontakter.

Søknaden skal være på maksimalt to sider og inneholde:

 • Informasjon om søker
 • Navn på studiested, studieretning, masterprogram og veileder
 • Tittel, tema og godkjent problemstilling for oppgaven
 • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
 • Kortfattet beskrivelse av teori- og metodevalg
 • Personlig og faglig mål med oppgaven

Krav knyttet til tildeling:

 • Oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder
 • Det skal fremgå at oppgaven har mottatt støtte fra Folkehelseforeningen
 • Et kort sammendrag av oppgaven skal i ettertid leveres til publisering på nettstedet www.folkehelseforeningen.no 
 • Oppgaven i sin helhet skal oversendes Folkehelseforeningen. Det kan bli aktuelt å presentere oppgaven på et fagseminar eller årskonferanse.

Evalueringskriterier

Oppgaven bør:

 • Fylle de tekniske kravene til en mastergrad ved undervisningsinstitusjonen
 • Være evidensbasert
 • Være innovativ
 • Ha en strategi for kvalitetssjekk/evaluering
 • Relevant for Norge
 • Relevant for Folkehelseforeningen
 • Ha policy-betydning
 • Være realistisk i planleggingen når det gjelder for eksempel tillatelser
 • Være realistisk når det gjelder tidsbruk

Praktisk informasjon

Søknadsfrist: 20. november 2022 for våren 2023

For spørsmål:

Søknad på maksimalt to sider sendes til:

Medlem i Folkehelseforeningen, Heidi Lyshol leder arbeidet med vurdering av søknadene. Hennes innstilling blir først tatt opp i styret for Folkehelseforeningen Ung, så i Folkehelseforeningens styre. Vinner blir offentlig i slutten av januar 2023.

Medlemskap i Folkehelseforeningen

Medlemmer i Folkehelseforeningen får tilgang til et nettverk med mennesker som er opptatt av å samarbeide for god folkehelse. Det kan være ekstra viktig i studietiden. Derfor gir vi alltid 200,- i studentrabatt på medlemsavgiften til studenter – uansett alder. Hvis du er mellom 16 – 35 år blir du medlem i Folkehelseforeningen Ung. Der er det egne møter og tilbud for unge voksne. I perioden 17. oktober – 31. desember er medlemskapet kostnadsfritt. Her kan du lese mer om medlemsfordelene. Bli gjerne med i vårt gode arbeid!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg