Møt Folkehelseforeningen under Arendalsuka

Møt Folkehelseforeningen under Arnedalsuka

Arendalsuka er en fin møteplass for politikere, offentlige virksomheter, forskingsmiljøer, frivillige organisasjoner og næringslivet. Mye av det som diskuteres under uken har stor innvirkning på menneskers liv, og den lokale, nasjonale og globale folkehelsen. Folkehelseforeningen skal bidra som foredragsholdere og i paneldebatter i tre ulike arrangementer.


Voksenvaksinasjonsprogram: Alle vil ha det – når skal vi få det?

Tidspunkt: Tirsdag 16/8 2022 08.15 – 09.30

Sted: Thon Hotell, kinosal 2, arrangementet blir streamet (se lenke i vedlegg)

Arrangør: Legemiddelsindistrien (LMI)

Vaksinasjonsprogram har stor betydning for både folkehelse og helseberedskap. Barnevaksinasjonsprogrammet fyller 70 år, men for voksne er det enda ikke etablert et helhetlig program.

Legemiddelindustrien inviterer til panelsamtale om vaksinasjon og spør:

  1. Er tiden kommet for å etablere et permanent vaksinasjonsprogram for hele befolkningen?
  2. Hva vil et program bety for samfunnet og for folkehelsen?
  3. Hva innebærer et vaksinasjonsprogram, og hva skal til for å få det på plass?

Nestleder i Folkehelseforeningen Geir Sverre Barut Haaland, professor i medisin og medlem i korona-kommisjonen skal holde et faglig innlegg under programmet.

Her kan du lese mer om arrangementet


Fysisk aktivitet bant ungdom – hvordan øke aktivitetsnivået?

Tidspunkt: Tirsdag 16/8 2022 kl 16.00 – 16.45

Sted: UiA Teltet

Arrangør: Universitet i Agder

Barn og unge lever sine liv på ulike arenaer som skole, transport, hjem og fritid, omgitt av besluttningstakere, helsevesen og andre instanser.

Samtalen vil dreie seg rundt tre hovedspørsmål:

  1. Hvordan kan ulike arenaer i større grad benyttes for å tilrettelegge for en aktiv livsstil?
  2. Hvordan skal vi som samfunn jobbe sammen for å gjøre våre barn og unge mer aktive?
  3. Hvordan når vi de gruppene som er minst aktive

I panelet møter du bla

Styreleder for Folkehelseforeningen UNG, Susanne Solaas. Mastergrad i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder, opptatt av at folkehelsepolitikken skal ivareta folks helse, styrke bærekraften i samfunnet og redusere den sosiale ulikheten i helse.

Vararepresentant i Folkehelseforeningens styre, Vegard Nilsen, Fylkesdirektør folkehelse i Agder . Tidligere kommuneoverlege og folkehelsekoordinator i Søgne kommune. Spesialist i samfunnsmedisin, indremedisin og doktorgrad i forebygging av type 2 diabetes

Her kan du lese mer om arrangementet.


Snakker vi for mye om folkehelse?

Tidspunkt: Onsdag 17/8 2022 kl. 08.30 – 09.30

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal A

Arrangør: Frivillighet Norge og Helsedirektoratet

Frivilligheten skaper felleskap hvor folk komme sammen for å gjøre aktiviteter, kjempe for en sak eller på annen måte gjøre noe de er opptatt av og synes er viktig. Det er viktige arenaer for å bekjempe utenforskap, ensomhet og gi folk en meningsfull hverdag. Det betyr og at frivilligheten bidrfar med viktige tiltak i folkehelsearbeidet.

Når politikk og planer skal legges bør vi derfor stille noen spørsmål:

  1. Kan vi anerkjenne frivillig aktivitet som et bidrag til, kanskje del og med som en del av strategi for bedre folkehelse, uten å gjøre det til frivillighetens eget formål?
  2. Er mye av det beste folkehelsearbeidet ikke planlagt som folkehelsearbeid i det hele tatt?
  3. I så fall, hvordan kan vi maksimere helsegevinsten uten å «ødelegge tiltaket»?
  4. Tar alt pratet om folkehelse helsa ut av frivilligheten?

Susanne Solaas (se presentasjon over) og Werner Christie skal starte opp møtet med et kort innlegg som kanskje kan få opp temperaturen i debatten.

Portrettbilde av mann med lys hud, grått, nesten hvitt hår, briller uten innfatning.

Vararepresentant i Folkehelseforeningens styre, Werner Christie. Werner er lege of bonde. Han var assisterende fylkeslege i Hedmark og helsetjenesteforsker ved FHI fra 1981-1988 og fylkeshelsesjef i Hedmark fra 1988. Han var vår første helseminister1992‐95 i Gro H Brundtland’s regjering. Senere har han jobbet med helsepolitikk, innovasjon og forskning i Norge, Europa, USA, Asia og Afrika, bl.a. gjennom WHO.

Her kan du lese mer om arrangementet

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg