Ny håndbok om påvirkningsarbeid innenfor folkehelsefeltet

casebook

World Federations of Public Health Associations (WFPHA) har akkurat lansert en helt ny håndbok med tips om hvordan man på ulike nivåer og i forhold til ulike emner kan øke interessen for, og stimulere til innsats i folkehelsearbeidet.

WFPHA er en paraplyorganisasjon for verdens folkehelseorganisasjoner, der også Folkehelseforeningen er med.

Mange av eksemplene er tilpasset andre forhold enn de vi kjenner her i Norge. Likevel er det viktig kunnskap. Dels fordi folkehelsearbeidet er grenseoverskridende. Det har koronapandemien gitt oss en alvorlig påminning om. Dels fordi vi trolig har mye å lære av hvordan folkeopplysning treffer ulike grupper i samfunnet.

Denne håndboken bør minne oss om at Norge er et samfunn som består av en ganske sammensatt befolkning. Folkehelsearbeidet må ta hensyn til dette, både på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. I denne boken, som er gratis tilgjengelig på nettet, er det massevis av nyttig informasjon. Redaksjonen har vært knyttet til Universitetet i Génève, der det er et aktivt forskings- og undervisningsmiljø på området.

Og så er det viktig å minnes at folkehelsearbeid i sin teoretiske tilnærming er grupperettet. Det gir denne boken mange hint om.

Last ned håndboken gratis her.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg