Ny rapport om sosiale ulikheter i helse i Norge.

Sir Marmot og helseminister Ingvild Kjerkol b

Skrevet av professor Steinar Krokstad NTNU, styremedlem i Folkehelseforeningen.

Fredag 10. mars ble rapporten Rapid review of inequalities in health and wellbeing in Norway since 2014 publisert og presentert under et seminar ved NTNU. Rapporten var en bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet som del av grunnlaget for regjeringens kommende folkehelsemelding.

Lansering på NTNU 10. mars 2023

Rapporten ble lansert og overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på et lanseringsseminar på NTNU Campus i Trondheim 10. mars, der innsatser også ble diskutert og eksempler på tiltak vist frem. Seminaret ble arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og NTNU. Det kunne følges både fysisk og digital, og totalt var det mer enn 900 påmeldte.  Den forrige rapporten, Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt, ble publisert i 2014.

Hvis du ikke hadde muligheten til å delta på seminaret kan du se det her. Vi håper at alle som jobber med, eller er opptatt av mennesker tar deg tid.

Anbefalinger på kommunalt og nasjonalt nivå

Professor Sir Michael Marmot og hans team ved The UCL Institute of Health Equity har i samarbeid med forskningssenteret WellFare ved NTNU gjennomgått politikken i Norge når det gjelder sosial ulikhet i helse. Videre har de kommet med anbefalinger og lovende praksiser for å utjevne helseforskjellene, både for nasjonalt og kommunalt nivå. Mange norske forskere har bidratt til rapportens innhold. Sosiale ulikheter i helse er et svært sentralt anliggende for folkehelsepolitikken

FHF er svært glade for at vi nå har en helseminister som er opptatt av folkehelse og sosial ulikhet.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg