OBS! Stiftelsen DAM har flere nyheter – og du kan søke midler gjennom Folkehelseforeningen

aksjon-stortinget

Folkehelseforeningen er opptatt av praktisk folkehelsearbeid og av forskning. Derfor er vi glade og stolte for å være godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen DAM.

Stiftelsen DAM forvalter 6,4 % av overskuddet til Norsk Tipping. Stiftelsens formål er å støtte frivillig helse- og/eller rehabiliteringsrelatert virksomhet som retter seg mot ulike målgrupper i Norge. For eksempel forebyggende helsearbeid innen fysisk og psykisk helse. Støtte kan gis til ulike samfunnsnyttige organisasjoner, som frivillige, humanitære og ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner. I tillegg kan også stiftelsen gi støtte til forskning innfor disse områdene.

«Vi er en samarbeidspartner for deg vil søke om befolkningrettede tiltak og prosjekter innom miljø og helse»

Jorid Grimeland, styreleder i Folkehelseforeningen

Eksempler på relevante temaer er:

  • Gode nærmiljø
  • Universell design
  • Mestring og trivsel for alle barn og unge
  • Reduserte sosiale helseforskjeller blant barn og unge
  • Deltakelse i arbeidslivet
  • Innsats der folkehelse- og levekårsutfordringene er størst
  • Samordnet folkehelsearbeid
  • FNs bærekraftmål

Få hjelp av Folkehelseforeningens faggruppe

Folkehelseforeningen har en egen faggruppe som samarbeider med deg som ønsker å søke om midler. Her får du mer informasjon om tidsfrister og hvilke muligheter som finnes.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Foto: Eg e naboen din

 

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg