Råd om kostnadseffektive tiltak for å øke etterlevelsen av kostholdsrådene

Sunn frukt for barn. Et av tiltakene i rapporten.

Sommeren 2023 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg for å få råd om tiltak som kunne øke etterlevelsen av kostholdsrådene, da utviklingen har ikke gått slik som vi har ønsket oss. Det viser en rapport fra Helsedirektoratet i desember 2023.

Geir Sverre Braut, nesteleder og Steinar Krokstad, styremeldem i Folkehelseforeningen var leder/medlem i utvalget. Vi i Folkehelseforeningen vil følge opp arbeidet i videre dialog med politikerne og under årets Folkehelsekonferanse.

Rapporten fra ekspertutvalget ble offentliggjort tidlig i januar 2024. Her er rapporten og video fra presentasjonen av den (lenke 2 og 3).

Rapporten foreslår at regjeringen prioriterer disse tiltakene:

  • gratis frukt og grønt til barn og unge
  • avgift på sukkerholdig drikke
  • forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke retta mot barn og unge
  • obligatorisk matmerking
  • reformulering og mindre porsjonsstørrelser

I tillegg presenteres en rekke tiltak som kan støtte opp under hovedtiltakene.

Forskningsbaserte råd

Ekspertutvalget har tatt utgangspunkt i de kostholdsrådene som gjelder i dag og bygger rådene sine på forskningsbasert kunnskap om effekten av ulike tiltak når det gjelder reduksjon i samfunnets sykdomsbyrde.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg