Send inn abstracts til Folkehelsekonferansen 2020 – ny frist!

Pixabay.com

Årets folkehelsekonferanse handler om klima og bærekraftig folkehelsearbeid. Forskere, frivillige organisasjoner, kommuner og andre inviteres til å sende inn abstract/sammendrag av både forskningsresultater og prosjekterfaringer som ønskes formidlet på Folkehelsekonferansen i Trondheim 29. og 30. oktober.

OBS: Forlenget frist – 1. juni kl. 23.59 er siste frist for å sende inn abstracts!

Nå er innsendingsløsningen klar. Her finner du også forfatterveiledning og eksempler. Fristen er 1. juni 2020.

Et mål for årets konferanse er å vise frem og dele norsk forskning og erfaringer om klima, miljø og folkehelse.

Ambisjonen er å stimulere til, og styrke, det nasjonale og nordiske samarbeidet innen klima, miljø og folkehelse. Vi ønsker at dette skal skje mellom miljøer innen forskning, frivillige organisasjoner, og forvaltning på ulike nivåer. 

De innsendte abstractene/sammendragene vil danne et viktig grunnlag for utforming av konferanseprogrammet, som muntlige presentasjoner i parallellsesjoner og sesjoner med postere/plakater.

Vi legger opp til sesjoner som både viser frem forskning og praksiserfaringer.

Parallellsesjoner og postersesjoner vil bli organisert tematisk, og vi er særlig interessert i abstracts/sammendrag knyttet til: 

  • Helsevennlige bomiljøer
  • Aktiv transport
  • Helsefremmende skoler og barnehager
  • Mat, helse og bærekraft
  • Klima og psykisk helse

Vi tar også imot abstracts/sammendrag på annen tematikk knyttet til klima, miljø og helse, og prosjekter som viser metoder for samarbeid på tvers av sektorer. 

Eget nummer av Scandinavian Journal of Public Health

De innsendte abstractene/sammendrag vil bli publisert i et eget nummer av Scandinavian Journal of Public Health, som blir utgitt i forbindelse med Folkehelsekonferansen. Det er mulig å sende inn abstracts/sammendrag både på norsk og engelsk, men det er bare de engelskspråklige som vil bli publiserte i tidsskriftet.

Folkehelseforeningen samarbeider med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Folkehelseinstituttet om å lage programmet. Det begynner å ta form og planen er at det skal legges ut på nettsidene 2. mai sammen med påmeldingsskjema. 

NB: Frist for innsending av abstract/sammendrag er 1. juni kl 23.59!

Her kan du sende inn ditt abstract.

Les mer om Folkehelsekonferansen på www.folkehelsekonferansen.no.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg