Spørreundersøkelse fra NTNU: Hvordan takle koronakrisen?

imani-clovis-L1kLSwdclYQ-unsplash

Salutogene faktorer, mestringsressurser og psykisk helse under koronatiltakene er fokuset for studien.

I dette prosjektet vil forskere fra NTNU undersøke hvordan tiden under koronatiltakene oppleves, og hvordan dette påvirker psykisk helse og livskvalitet. Hovedfokus er på mestringsressurser og måter å takle denne uvante tiden på.

Spørreskjemaet er utviklet av den globale arbeidsgruppen for salutogenese. Undersøkelsen gjennomføres akkurat nå i flere land som opplever lignende tiltak, som for eksempel Nederland, Israel, Portugal og Spania m.fl.

Ruca Maass ved NTNU er ansvarlig for den norske delen av prosjektet.

Alle voksne (over 18 år) som er bosatt i Norge inviteres til å delta på denne undersøkelsen. Å svare tar ca 10-15 minutter. Skjemaet er anonymt.

Svar på studien her: https://nettskjema.no/a/149331#/page/1.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg