Vi trenger en helseminister med «superkraft» i WHO

Studio Portrait Of Boy Dressed As Comic Book Superhero Against Yellow Background

Statsråd Jan Christian Vestre og departementsråd Cathrine Lofthus inviterte 16. mai 2024 Folkehelseforeningen og andre organisasjoner til innspillsmøte for sivilt samfunn i forkant av Verdens helseforsamling (WHA77) 27. mai – 1. juni 2024, hvor Norge og statsråden skal delta. Norge v/Lofthus vil offisielt utnevnes som medlem av WHOs globale styre under årets helseforsamling for perioden 2024 – 2027.

WHO har i stor grad fokus på akutte kriser, og vil på neste møtet bl.a. drøfte pandemitiltak

I denne filmen kan du få med deg en hilsen fra Prof. B. Borisch, WFPHA Executive Director (vår globale organisasjon). Filmen ble spilt inn under covid, men den er like aktuell nå.

Mer fokus på bakenforliggende årsaker til uhelse

I innspilsmøtet fokuserte Folkehelseforeningen ved styreleder Lasse Heimdal fokuserte på en rekke bakenforliggende årsaker til uhelse, og fant det særlig nødvendig i lys av verdenssituasjonen å fokusere på kvinnehelse og krigers konsekvenser.

Under kan du lese hele innlegget.

Lasse Heimdal, styreleder i Folkehelseforeningen og generalsekretær i Kirkens SOS

Kjære statsråd

Jeg vil på forhånd si; gratulerer med morgendagen. Jeg skal senere i dag i 17.maitog i en barnehage på Blinderen, og glede meg over at de små allerede fra barnsben av lærer å feire frihet og demokrati. Vi bor i et godt land, og det har skjedd enorme framskritt både for helse og manges levekår de siste 30 år både i Norge og Europa.

Men løfter vi blikket, ser vi en verden med helt andre utfordringer.

World federation of public health har på vei ut en advarsel om at kvinneperspektivet i helse er på vei ned verden over. Kvinneundertrykkelse er i volum fortsatt en av verdens største folkehelseutfordringer.

Det er også et tankekors at drivkreftene bak de største folkehelseproblemene er kommersielle interesser:

 • narkotikaindustrien
 • tobakksindustrien
 • alkoholindustrien
 • medikamentindustrien
 • matvareindustrien
 • teknologi-industrien
 • våpenindustrien

kombinert med toleranse for enorme økonomiske- og maktforskjeller og tanken om individualisering av ansvar for samfunnsmessige problemer.

Det som virker i folkehelsepolitikken er regulering av markedsmakt med pris og tilgjengelighet.

I folkehelsearbeidet har vi også den stadige kampen mot den farlige trekanten: infeksjoner, fattigdom og krig.

Krig er i seg selv en ødeleggelse av livskvalitet på alle områder. Krig er forakt for liv.

Ja, det er mer enn det. Dagens kriger og våpenkappløp er ødeleggende for menneskeheten, og det utsetter kampen mot fattigdom og klimaendringer.

Tenk om dagens krigskostnader hadde blitt satt i inn i det grønne skiftet. Eller løse kreftgåten, eller funnet kur mot demens.

Krig og konflikter forsterker også migrasjon, flyktningstrømmer, som igjen forsterker kulturkonflikter og en skremmende framvoksende høyre-ekstremisme.

Statsråd, da du tiltrådte, fikk du en bærepose med seigmenn av meg som et symbol på den seighet og utholdenhet det trengs for å være en helseminister i et land hvor vi alle er gode til å klage.

Vi sender med superkrefter til statsråd Jan Christian Vestre og departementsråd Cathrine Lofthus når de representerer Norge i WHO sitt møte 27. mai – 1. juni 2024.

Men i WHO trengs ikke bare seige menn og kvinner. Nå trengs supermenn og superkvinner (musikk fra super-kort) Og det trengs politisk kraft til å gjøre noe med de store driverne til global uhelse;

 • Vi må fremme rettferdighet for kvinner
 • Regulere ødeleggende markedskrefter
 • Gå til kamp mot fattigdom og infeksjonssykdommer
 • Stanse menneskeskapte klimaendringer
 • Og få slutt på de ødeleggende krigene verden over og våpenkappløp som ødelegger liv og stjeler ressursene som trengs til å løfte mennesker ut av fattigdom og bekjempe de bakenforliggende årsakene til uhelse verden over.

Og som oppvarming til morgendagen vil jeg avslutte med der jeg nesten begynte, med Nordahl Grieg:

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Dette er løftet vårt
fra søster til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Gratulerer med morgendagen, og lykke til i møte med WHO.

Du kan bli med på internasjonale møteplasser for folkehelse:

17th European Public Health Conference (ephconference.eu)

Home | 18th World Congress on Public Health – South Africa 2026 (wcph.org)

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg