Vinner av masterstipend er kåret

Design uten navn-2

Vinner av Folkehelseforeningens masterstipend for 2021 er Angelica Okparaebo, som tar master i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hennes oppgave har til hensikt å få mer kunnskap om skolens muligheter til å forebygge selvmord.

FHF fikk inn mange gode søknader i år. Vinneren er valgt på bakgrunn av et sett med søknadskriterier som er satt opp på forhånd, og styrets samlede vurdering.

Angelica sin oppgave har tittelen «Vi har ingen å miste – en kvalitativ litteraturstudie om skolens muligheter for å forebygge selvmord i lys av tidligere forskning og politiske dokumenter«.

Hun vil sammenligne policydokumenter med plandokumenter fra skolesektoren. FHF mener at dette er innovativt og relevant, og bidrar til å sette lys på viktig policy/politikk, samtidig som oppgaven vil undersøke hvorvidt policyen faktisk blir brukt i planene som styrer barn og unges skolehverdag.

Bekymret for unges psykiske helse

– Det betyr utrolig mye å vinne et slikt stipend. For meg oppleves det som en bekreftelse på at oppgaven min er av interesse og kan bety noe for noen, sier Angelica.

Våren 2019 fullførte Angelica sin bachelorgrad i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Samme høst begynte hun på masterutdanning i utdanningsvitenskap med fordypning i pedagogikk ved Universitet i Stavanger.

Angelica har et stort engasjement for psykisk helse og har bl.a. jobbet for tiltaket Ezinne Athletics som skal aktivisere jenter med minoritetsbakgrunn fra Groroddalsområdet i Oslo, da disse er underrepresentert i idretten.

De siste årene har Angelica vært bekymret for unges psykiske helse, og har undret seg over hvorfor selvmordsraten i Norge ikke går ned. Hun har fra et pedagogisk ståsted lurt på hva skolene kan gjøre.

Skolen som selvmordsforebyggende arena

Regjeringen har i 2020 utarbeidet en handlingsplan med en nullvisjon for selvmord i Norge innen 2025. Samme høst som handlingsplanen trådte i kraft sa skolene seg ferdige med læreplanverket Kunnskapsløftet og rullet inn Fagfornyelsen. Det er tydelige linjer mellom kravene i regjeringens handlingsplan og ideene i fagfornyelsens tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring.

Når oppgaven er ferdig håper jeg at jeg sitter igjen med god kunnskap om hvordan jeg og andre ansatte i skolen kan bidra til å arbeide med å bekjempe selvmord som en samfunnsutfordring, ved å identifisere hvilke muligheter skolen har som selvmordsforebyggende arena for barn og unge, forteller stipendvinneren.


FHF er glade for å kunne støtte en masterstudent som vil fokusere på psykisk helse og selvmordsforebygging.

Angelica vil motta 10 000 kr, og oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder.

Vi ønsker henne lykke til med arbeidet fremover!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg