Vinner av masterstipend

Foto: Unsplash.com

Vinner av Folkehelseforeningens mastergradsstipend for 2020 er Mona Wiik Jonassen, som studerer folkehelsevitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Hun skriver om folkehelserådgivernes syn på og erfaringer med intersektorielt samarbeid.

Foreningen mener at Monas oppgave vil kunne tilføre kunnskap til folkehelsefeltet. Det var i tillegg den eneste oppgaven som oppfylte alle evalueringskriteriene.

Mona vil motta 10 000 kr, og oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder.

Vi ønsker henne lykke til med arbeidet fremover!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg