Bli kjent med Henriette, som er ny i Folkehelseforeningens styre

Henriette Hovland, stipendiat Universitetet i Agder og medlem i Folkehelseforeningens styre

På Folkehelseforeningen sitt årsmøte fikk vi fire nye medlemmer i styret. I en serie med artikler får du muligheten til å bli litt kjent med dem.

Navn: Henriette Hovland

Alder: 29 år

Bakgrunn: Master i folkehelsevitenskap

Arbeidssted: Doktorgradsstipendiat og universitetslektor ved Universitetet i Agder

Hva bør folk vite om deg?

Jeg er Folkehelseforeningen Ungs representant inn i Folkehelseforeningens styre, og ønsker å løfte unges perspektiver på ulike saker som angår Folkehelseforeningen og folkehelsearbeidet.

Hva gjør deg glad?

Å oppnå noe sammen med andre gjør meg glad.

Hvorfor takket du ja til å bidra i Folkehelseforeningens styre?

For jeg ønsker å ha mulighet til å kunne bidra med min kunnskap og synspunkter, samtidig at jeg kan være en stemme for unge i folkehelsearbeidet.

Hva bør Folkehelseforeningen ha oppnådd om fem år?

Folkehelseforeningens har hatt en stor vekst i antall medlemmer, særlig medlemsmassen i Folkehelseforeningen Ung har økt. I tillegg tror jeg vi kommer til å ha en betydelig stemme inn i det politiske folkehelsearbeidet i Norge. Jeg håper Folkehelsekonferansen har oppnådd enda større vekst i antall deltakere, og fortsatt blir ansett som en nasjonal nettverksarena for folkehelsearbeidet.

Her er Camilla Castellan, Susanne Aune Solaas, Henriette Hovland og Linn Alvsvåg som alle er engasjerte i ledergruppa for FHF Ung.

Her kan du lese mer om arbeid som Henriette er involvert i:

Digitalt utenforskap og sosial ulikhet og ensomhet

Bli enda bedre kjent med Folkehelseforeningen:

Henriette ledet arbeidet med utviklingen av Folkehelseforeningens langsiktige strategi

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Folkehelsekonferansen 2023, Tromsø – Alle løfter alle – et raust og robust samfunn! | Folkehelsekonferansen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg