Bli kjent med Maja, som er ny i Folkehelseforeningens styre

Maja Eilertsen, Folkehelseforeningens styre, er glad i naturen

På Folkehelseforeningen sitt årsmøte fikk vi fire nye medlemmer i styret. I en serie med artikler får du muligheten til å bli litt kjent med dem.

Navn: Maja Eilertsen      

Alder: 46 år

Bakgrunn: Lege, spesialist i samfunnsmedisin, forsker på livskvalitet. Har lang erfaring som fastlege, kommuneoverlege og kommunal leder.

Arbeidssted: Folkehelseinstituttet

Hva bør folk vite om deg? Jeg er en aktiv, sosial og uredd livsnyter, samtidig som jeg er analytisk og rasjonell. Jeg er opptatt av at beslutninger skal baseres på kunnskap, og mener at vi som samfunn har det bedre hvis det er mindre ulikhet og hvis de som strever får det bedre.

Hva brenner du mest for? Jeg brenner for å bidra til å utjevne sosial ulikhet og for å legge samfunnet til rette for at alle kan ha det bra. Mye uhelse kan forebygges ved at folk har gode levekår og opplever innenforskap, respekt, mening og mestring. Jeg brenner spesielt for å få igjennom strukturelle tiltak som særlig vil løfte de som er nederst på samfunnets rangstige.

Hva gjør deg glad? Å være sammen med folk, trene, oppleve, lære, bidra, og å være til stede i øyeblikket sånn at jeg glemmer både tid og sted. Naturopplevelser, kulturopplevelser og å mestre fysiske utfordringer sammen med noen jeg er glad i, gjør meg spesielt glad.

Hvorfor takket du ja til å bidra i Folkehelseforeningens styre? Jeg håper jeg kan bidra med viktig kunnskap, både innen medisin, folkehelse og livskvalitet, og erfaringer fra praksis inn i Folkehelseforeningens arbeid. Jeg ønsker å bidra, og er takknemlig for at muligheten bød seg.

Hva bør Folkehelseforeningen ha oppnådd om fem år? Om fem år bør Folkehelseforeningen ha enda flere medlemmer og enda større innflytelse på politiske prosesser. Folkehelsekonferansen har vokst ytterligere, og etterspørselen etter Folkehelseforeningens bidrag er økt. Vi er på god vei!

Hvilke råd vil du gi til folk som er opptatt av folkehelse? Ikke glem de bakenforliggende faktorene! Spør hvorfor. Hvorfor drikker og røyker vi for mye? Hvorfor spiser vi usunt og beveger oss for lite? Hvorfor gjør vi for lite av det som gjør oss godt? Hvorfor plages vi av søvnvansker, angst og depressive tanker? Det er ofte gode grunner til dette, som ikke handler om karakter eller viljestyrke, men heller om strukturelle forhold som vi som samfunn kan gjøre noe med.

Her leder Maja en debatt under den årlige Promenta konferansen som ble arrangert i samarbeid med Sunne kommuner.

Her kan du lese tre artikler som Maja har skrevet:

Lykkelige mennesker er også friskere | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Hvordan legge til rette for god livskvalitet – FHI

Fem grep for økt hverdagsglede | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

Her kan du bli litt bedre kjent med Folkehelseforeningen og hva vi jobber med:

Folkehelseforeningen – Sammen om bedre folkehelse

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg