Bli medlem nå, og betal medlemskontingenten for 2024

Glade på konferanse

Vil du bli en del av et nasjonalt, europeisk og verdensomfattende folkehelse-fellesskap? Vil du påvirke folkehelsen gjennom å bidra i en arbeidsgruppe, få ny kunnskap på digitale møter eller folkehelsekonferanser? Vil du delta i, eller kun støtte vårt viktige politiske arbeid for folkehelsen?

I så fall må du bli medlem i Folkehelseforeningen sammen med andre personer som jobber innen forvaltning, forskning, utdanning, næringsliv og frivillige organisasjoner. Nå kan du bli medlem, helt gratis, ut året.

Les mer om:

 • Folkehelseforeningen sine mål og strategiske plan her
 • Hvilke europeiske nettverk som du kan eller delta i, eller motta informasjon fra her
 • Det verdensomfattende arbeidet som du blir en del av her

Oppdater kunnskapen din og delta/bidra på Folkehelsekonferanser

Bildet over er fra mai 2023, når styremedlem Ragnhild Storstein Spilker og generalsekretær Annica Øygard deltok på World Conference of Public Health, som ble avholdt i Roma.

Neste verdenskonferanse for Folkehelse avholdes i Sør Afrika, mai 2025. Neste europeiske konferanse avholdes i Portugal i november 2024. Vår norske konferanse avholdes i Tønsberg, oktober 2024. Som medlem får du rabatter på alle konferansene.

Du melder deg inn her – personlig medlemskap

Du melder deg inn her – organisasjon

Som medlem blir du invitert i Folkehelseforum. Her kan du se filmen fra møtet «Et helsefremmende statsbudsjett», oktober 2023.

Som medlem får du:

 • Invitasjon til interessante digitale lunsjer
 • Invitasjon til møter i Folkehelseforum
 • Muligheten til å påvirke Folkehelseforeningen sin videre drift gjennom å delta i arbeidsgrupper og på vårt årsmøte
 • Nyhetsbrev og korte meldinger om hva som rører seg i Folkehelseforeningen og på folkehelseområdet
 • 600 kroner i rabatt på den årlige nasjonale folkehelsekonferansen, som arrangeres i Tønsberg 17. og 18. oktober 2024
 • 80 Euro i rabatt på den årlige europeiske folkehelsekonferansen
 • Kostnadsfritt abonnement på Scandinavian Journal of Public Health (SJPH), 8 nummer årlig og European Journal of Public Health, 6 nummer årlig. Verdi ca. 8 000 kroner.
 • Tilgang til nettverket av 16 000 folkehelseeksperter i Europa via EUPHA
 • 20 % rabatt på bøker fra bokklubben i Oxford University Press (OUP)
 • Hvis du ønsker å søke om midler gjennom Stiftelsen DAM kan Folkehelseforeningen være søkerorganisasjon. Medlemmer får første prioritet i utvikling av kvalitetssikring av søknader som sendes gjennom oss.

Du melder deg inn her – personlig medlemskap

Du melder deg inn her – organisasjon

Det finnes to ulike typer av medlemskap.

Organisasjonsmedlemmer. Kommuner, fylkeskommuner, universitet, forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner, og næringslivet er typiske organisasjonmedlemmer. Du betaler 2.500,- for medlemskapet i 2024

Personlig medlemskap. Alle typer av engasjerte mennesker. Det de har til felles er at de ønsker å samarbeide for god folkehelse. Medlemmer mellom 16 – 35 år er medlemmer i Folkehelseforeningen UNG som har egne tilbud for unge mennesker som studerer eller jobber innenfor folkehelse. Medlemskapet koster 600,- i 2024.

Studenter. Uansett alder får alle studenter 300,- i rabatt på medlemskapet.

Du melder deg inn her – personlig medlemskap

Du melder deg inn her – organisasjon

Vi håper at du vil bli en del av den fine gjengen!

Du kan også lese:

Arranger en forkonferase til Folkehelsekonferansen 2024! | Folkehelseforeningen

FHF Ung | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg