Arranger en forkonferase til Folkehelsekonferansen 2024!

Kunnskap

Folkehelseforeningen arrangerer hvert år den nasjonale Folkehelsekonferansen. Konferansen er den største norske konferansen på folkehelsefeltet med deltakere fra hele landet. Deltakerne representerer forskningsmiljøer, offentlig administrasjon, fagorganisasjoner, frivillig sektor, næringsliv og Storting/kommunestyre. I 2023 deltok 560 personer på konferansen.

Vi har en god tradisjon der ulike aktører arrangerer forkonferanser dagen før konferansen starter. I 2023 deltok 280 personer fordelt på tre ulike forkonferanser. Her kan du se resultatene fra en av konferansene: Unge stemmer i folkehelsearbeidet

Folkehelsekonferansen 2024

I 2024 gjennomføres Folkehelsekonferansen torsdag 24. og fredag 25. oktober 2024 på Strowberry Hotell Tønsberg. Konferansekomiteen som består av representanter for Folkehelseforeningen, Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune, Universitetet i Sør-Øst Norge, campus Vestfold, Vestfold og Telemark Idrettskrets Folkehelseinstituttet og Helse- og Omsorgsdepartementet jobber fortsatt med hovedtemaet for konferansen.

Arbeidstittelen er: Vi mobiliserer for framtida!

Vil du samle engasjerte mennesker, om et spesielt tema, onsdag 23. oktober 2024

Vi har reservert hotellets lokaler også for onsdag 23. oktober 2024. Vi inviterer din organisasjon til å arrangere en konferanse i Tønsberg for dine målgrupper, men også for deltakere på hoved-konferansen. Vi har stor erfaring på synergieffekten mellom for- og hoved-konferansene, med økt delta­kelse for begge parter og for å kunne styrke nettverks­bygging på tvers av organisasjoner og temaer.

Vi tilbyr to ulike pakker

Pakke 1:

Konferansen gjennomføres ikke på konferansehotellet (du finner selv lokalet)

 • Samtalepartner rundt innhold i program og konferansested
 • Markedsføring av arrangement på sosiale medier og på våre hjemmesider Folkehelseforeningen – Sammen om bedre folkehelse og Folkehelsekonferansen
 • Håndtering av påmeldinger, deltakeravgifter, overnattinger og deltakernes praktiske spørsmål før arrangementet
 • Deltakerlister, registrering og navneskilt

Pris: 550 kr pr. deltaker (gjelder også arrangør og foredragsholdere)

Pakke 2:

Gjennomføres på konferansehotellet

 • Pakke 1 +
 • Tilgang til et eget rom (med klasseromsoppsett varierende kapasitet fra 50 – 150 personer)
 • Tilstrekkelig teknisk utstyr for å holde innlegg
 • Servering av pausemat og lunsjbuffet

Pris: 1.550 kr pr. deltaker (gjelder også arrangør og foredragsholdere)

Krav til gjennomføring:

 • Organisasjonen har hovedansvaret egen for-konferanse: program, foredragsholdere, opplegg, møteledelse og håndtere og administrere innleggene på det tekniske anlegget på egen pc.
 • En mulig strømming/filming må organiseres av arrangøren av den enkelte for-konferanse
 • Innen 15. mars tittel på for-konferansen med foreløpig program
 • Innen 1. mai ferdigstilt program som legges ut på folkehelsekonferansens nettsider
 • Kaffepauser og pausemat gjennomføres en gang før og en gang etter lunsj, avslutning senest kl. 1700. Lunsj-tider avtales nærmere

Tidsfrist:

Vi ønsker svar på dette tilbudet snarest og senest 1. februar 2024 og med antydning av hvilket tema for-konferansen vil ta opp.

Ønsker du mer informasjon?

Låter dette interessant? Ta gjerne kontakt med Annica Øygard, 954 95 003,  for mer informasjon.

Les også:

50 folkehelseeksperters råd for et mer helsefremmende statsbudsjett 2024 | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg