Vi vil bruke milliarden primært på en kraftfull helsefremmende satsning på barn og unge

Helsesykepleiere

Denne ferske milliarden må brukes til tiltak som er universelle – tilbud til hele befolkningen. Universelle tiltak er bærekraftig, og summen vil gi mer avkastning enn investeringen, sier Ann Karin Swang i Landsgruppen for Helsesykepleiere.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten møter 53.000 barn som fødes hvert år og deres familier, og følger opp til de er unge voksne. Selv om tjenesten har blitt styrket, har tjenesten fått pålagt flere oppgaver og det er i dag kritisk mangel på helsesykepleiere. Styrker man personell i vår tjeneste, styrker man et lavterskeltilbud som er bærekraftig.

Å styrke foreldrerollen vil gi god effekt for hele familien, både psykisk og somatisk

Helse foregår nemlig i størst grad utenfor helseinstitusjoner, og i mest grad i familien. Universell foreldreveiledning til alle er et tiltak som vil bidra til bedre folkehelse fordi innholdet tilpasses utviklingen i samfunnet og behov. Foreldre får helsekompetanse som de kan bruke i det daglige, i opp- og nedturer, og i sårbare perioder i livet.

Universelle tiltak som utjevner sosiale forskjeller

Andre eksempler på universelle tiltak kan være gratis mat/frukt i skoler og gratis fysisk aktivitetstilbud i SFO-tiden for de yngste barna. Dette styrker folkehelsen, og utjevner sosiale forskjeller. Universelle tiltak som flere kunnskapsbaserte undervisningsopplegg vil styrke barn og unges fysiske, psykiske og seksuelle helse. Slike tiltak, i kombinasjon med tilgjengelig skolehelsetjeneste, er helt nødvendig for å avverge og avdekke utfordrende livssituasjoner.

Et annet universelt tiltak vil være å skape uformelle møteplasser, som har lav terskel og stor takhøyde for barn og ungdom. Målet med slike møteplasser er å fremme god psykisk helse og livskvalitet, utjevne sosiale forskjeller, bekjempe ensomhet og utenforskap, skape gode relasjoner og møte trygge voksne.

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. I møtet tok vi utgangspunkt i følgende scenaria: Regjeringen har innvilget et fersk milliard kroner til helsefremmende tiltak. Hvordan skal vi bruke milliarden? Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer.

Etter avstemming ble dette prioritert som det fjerde viktigste tiltaket.

Du kan lese mer om Landsgruppen for helsesykepleiere her

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg