Engasjere ukrainere i Norge i arbeid med integrering av flyktninger fra Ukraina

Ukraina

Viktoriia Vlasenko, Psykologfaglig rådgiver, fra Ukraina: Jeg er ukrainsk, og bor i Norge i 11 år. Jeg er utdannet psykolog og jobber ved Idrettens Helsesenter med arbeidsrettet rehabilitering. Jeg er med på dialogmøter for ukrainere i Norge sammen med FHI ved Ragnhild Spilker som har også invitert meg hit i dag.

Bakgrunn

«Jeg har helt sikkert veldig mye å si om rehabilitering av mennesker med redusert arbeidsevne og deres tilbakeføring til arbeid. Men det er også slik at det er et annet tema som står mitt hjerte nær i dag og i flere uker nå- krig i Ukraina. Før jeg går over til å ta en del av dagens dialog, vil jeg først takke Norge for det landet og landets innbyggere gjør- for deres åpne hjerter og deres åpne dører som tar imot ukrainere på flukt hit til lands. Jeg og et par andre ukrainske ressurspersoner har sendt et brev til Statsminister gjeldende bruk av ressurser blant ukrainere i Norge. Jeg vil lese nå deler av dette brevet som er relevante for dagens dialog.

Fast bosatte ukrainere er en ressurs

Vi ønsker å sette søkelys på den kompetansen som fast bosatte ukrainere og nyankomne ukrainske flyktninger i Norge har, og hvordan den kan utgjøre en viktig ressurs i arbeidet med å ta imot og integrere ukrainere som nå kommer til Norge. Til sammen var det litt over 7500 personer med innvandrerbakgrunn fra Ukraina i Norge før krigen brøt ut. Det er nå flere tusen ukrainere som har ankommet Norge og mest sannsynlig vil fortsette å flykte hit i månedene fremover. Det er foreløpig en liten men veldig ressurssterk gruppe. Vi mener det er nå viktig å få oversikt over ressurser blant alle ukrainere i Norge som vil bidra.

Brobyggere og veivisere

Det er svært få ukrainske tolker i Norge, men vi er flere som har studert norsk språk og bestått norskprøve på høyere nivå, fullført studier i norsk som andrespråk, og tatt høyere utdanning i Norge. Mange av oss jobber i helsevesenet eller andre offentlige tjenester, forvaltning, innen utdanning, og i privat sektor. Vi har verdifull kunnskap og kompetanse som kan utgjøre en svært viktig ressurs både for myndighetene og tjenestene, ikke minst for ukrainere som nå søker tilflukt i Norge. Vi snakker språket og kjenner den ukrainske kulturen og kan fungere som brobyggere og veivisere for flyktninger som kommer. Vi selv har erfaring med å flytte og etablere seg i et nytt land, lære språket og navigere gjennom arbeidslivet. Jeg er et eksempel på dette.

Å hjelpe gir mestringsfølelse

Vi trenger nå et system som kan hjelpe oss med vårt engasjement til flyktninger, og det bør komme på plass raskt. Myndighetene må bruke vår kunnskap og kompetanse! Det er et stort faglig og kulturelt volum i oss, og i vårt kunnskap og erfaring, som kan spare mye krefter og penger i arbeid med flyktninger hvis vi engasjeres. Det hjelper oss å hjelpe og å se resultatene av vårt arbeid, særlig nå i så krevende tid gir det oss mye mestringsfølelse. Vi vil bidra til folkehelsa blant ukrainere i Norge. Jeg håper på at mer konkrete tiltak kan drøftes i dialog med myndighetene og regjeringen».

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer. Viktoriia Vlasenko, Psykologfaglig rådgiver, fra Ukraina holdt dette innlegget under møtet. Etter avstemming ble dette prioritert som det sjette viktigste tiltaket.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg