European Public Health Week: 13. – 17. mai 2024 – Health is a political choice!

EU Flags at the European Commission Building

The European Public Health Week (EUPHW) har som mål å øke bevisstheten om folkehelse og å fremme samarbeid blant folkehelsefellesskapet i Europa. EUPHW er en årlig initiativ organisert og koordinert av EUPHA (Som medlem i Folkehelseforeningen, er du også medlem i EUPHA). Det startet i 2019 og fortsetter å vokse. Les mer om de tidligere utgavene.

Den sjette EUPHW vil finne sted mellom 13. og 17. mai 2024!

Viser logoen til European Public Health Week

Daglige temaer 2024

Hver dag under EUPHW 2024 starter med et daglig europeisk kick-off webinar. Folkehelseforeningen vil også arrangere digitale lunsjer, på norsk, der vi fokuserer på de samme temaene:

Mandag 13. mai: Helse er et politisk valg. Starte diskusjonen

Tirsdag 14. mai: Mental helse. Mennesker i setnrum

Onsdag 15. mai: Planetarisk helse. En global tilnærming

Torsdag 16. mai: Helse gjennom livsløpet. Bryte ned siloer

Fredag 17. mai: Neste generasjon. Dagens og morgendagens folkehelse (gjennomføres en annen dag i Norge)

Hva kan du forvente av de Europeiske arrangementene?

Den europeiske folkehelseuken (EUPHW) 2024 fokuserer på det overordnede temaet Helse er et politisk valg! og fremheve samspillet mellom politikk og helse for å skape bærekraftig endring for bedre helse i fremtiden. Du finner mer informasjon her.

Delta på den Europeiske åpningen fra Brussel

EUPHA vil ha et åpent nettmøte fra Brussel mandag 13. mai, på European Observatory on Health Systems and Policies. De skal diskutere hvordan vi effektivt kan integrere helse i den politiske dagsordenen. De tar opp helse innenfor konteksten av kriser og utforsker begrepene «et velferdssamfunn» og «politikk». I tillegg vil de fordype seg i viktigheten av samfunnsdeltakelse i helsepolitikken, implementeringen av Health-in-All-Policies og den bredere bruken av hensyn til helse i alle politikkområder. Åpningsarrangementet som mål å legge grunnlag for en uke med fruktbare diskusjoner, og legge håndgripelige innsikter og strategier for å sikre at helse prioriteres på alle nivåer av politisk beslutningstaking.

Sammenheng mellom daglige teamer og den Europeiske folkehelsekonferansen

For første gang er EUPHW 2024 knyttet til de daglige temaene for den europeiske folkehelsekonferansen i Lisboa (13.-15. november 2024)

EUPHW Nyhetsbrev

Ønsker du å motta de nyeste oppdateringene om de europeiske arrangementene? Abonner på nyhetsbrevet vårt ved å sende oss en e-post: . Vi vil legge ut mer informasjon om hva som skjer i Norge i begynnelsen av mai. Men, sett av datoene allerede nå.

Dette kan også være interessant for deg:

Programmet for Folkehelsekonferansen ligger ute! Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Styrking av det Skandinaviske samarbeidet | Folkehelseforeningen

17th European Public Health Conference (ephconference.eu)

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg