Styrking av det Skandinaviske samarbeidet

SJPH

I løpet av 4. og 5. april ble det avholdt et historisk møte der representanter fra de skandinaviske folkehelseforeningene kom sammen for å videreutvikle samarbeidet.

Scandinavian Journal of Public Health

Fra tidligere er organisasjonene felles eiere av Scnadianvian Journal of Public Health. Et meget vellykket samarbeid som fører til spredning av skandinaviske forskningsresultater over hele verden. Arbeidet kommer også medlemmene i organisasjonene til gode ved at de har gratis tilgang til bladet. Arbeidet er ledet av redaktør Terje Andreas Eikemo og styreleder Camilla Ihlebæk.

Bygge broer

Dette møtet var et nytt steg for å styrke båndene mellom Finland, Sverige, Danmark og Norge, med det felles målet om å bedre folkehelsen i de fire landene.

I løpet av møtet ble det enighet om:

  • Regelmessige møter for erfaringsutveksling og kompetansebygging
  • Tilby medlemmer felles webinarer fire ganger i året
  • Felles bidrag til nordiske folkehelsekonferanser
  • Vurdere om man skal tilby unge forskere felles kurs

I tillegg vil gruppa også utforske hvordan de i felleskap kan styrke politikers kunnskap og vilje til å investere i helsefremmende tiltak.

Dette kan også være interessant for deg:

Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Daniel, FHF Ung, bidro i viktig paneldebatt om munnhelse | Folkehelseforeningen

Abstract submission (ephconference.eu)

17th European Public Health Conference (ephconference.eu)

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg