Fast farmasøyt

Medisin

           

Fastfarmasøyt er en frivillig ordning der du som innbygger kan velge din farmasøyt. Én farmasøyt som snakker med deg om deg og dine legemidler. En fastfarmasøyt som kvalitetsikrer behandling din og som har formalisert kontakt med din lege, slik at du vet du får best mulig behandling.

Hvordan kan tiltaket gjennomføres?

Fastfarmasøyten kan være ansatt på et apotek, sykehusapotek, et legekontor, i en kommune eller være privatpraktiserende. Det bør finansieres av staten med gitte takster for hver samtale, gratis for pasienten.

Hvordan vil tiltaket bidra til bedre folkehelse?

Tiltaket vil gi legemiddelbrukerne økt mestring med egne legemidler og egen legemiddelbruk. Det vil sørge for mer tilpasset legemiddelbehandling og større oppmerksomhet knyttet til bivirkninger og endringer i behov for legemidler. Legemiddelbrukerne vil få et mer bevisst forhold til legemidler og grunnlag for å ta kunnskapsbaserte valg.

Hvorfor er dette viktig?

På denne måten tilpasses bruken av legemidler til hver enkelt. De får økt forståelse som gir høyere måloppnåelse i legemiddelbehandlingen. Det vil gi færre sykehusinnleggelser, færre sykedager, mer mestring og bedre livskvalitet. Som hyggelig bieffekt vil man også oppnå mindre kassasjon av legemidler, lavere forbruk av legemidler, færre legemiddelrelaterte skader og påfølgende sykehusinnleggelser.

Fastfarmasøyt – slik at hver enkelt kan bruke sine legemidler til bedre helse.

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer. Urd Andestad  fra Norges Farmasøytiske Forening presenterte dette innspillet. Etter avstemming ble dette prioritert som det 12. viktigste tiltaket.

Du kan bli mer kjent med Norges Farmacøytiske Forening her.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg