Folkehelseforum 18.03.23: Menneskerettigheter og lov om folkehelsearbeid

Fire møter i ett. Samisk folkehelsemelding, Lov om folkehelsearbeid og menneskerettigheter, årsmøte og middag

I dette møtet tar vi for oss to ting:

 1. Samisk folkehelsemelding
 2. Er det hensiktsmessig å knytte menneskerettigheter og folkehelsearbeid tettere sammen ved revideringen av lov om folkehelsearbeid?

Bli gjerne med på Folkehelseforeningen sitt årsmøte, og spis et godt samisk måltid, etter møtet.

Tidspunkt: Kl. 13.00, mandag 18.03.24

Sted: Samisk hus, Dronningensgate 8 b, Oslo

Arrangører: Samisk hus, FN Sambandet og Folkehelseforeningen

I dette møtet tar vi for oss to ulike tiltak i stortingsmeldingen:

 1. Stortingsmeldingen om folkehelse og levekår i samiske områder, overleveres til Sametinget. Vi blir med på streaming, og blir satt inn i de ulike temaene som meldingen omhandler.
 2. Revidering av Lov om Folkehelse der Folkehelseforeningen har valgt å ha fokus på menneskerettigheter

Vi vil også gjennomføre Folkehelseforeningen sitt årsmøte og spise et godt, samisk, måltid sammen.

Du melder deg på her senest kl. 10.00, fredag 15.03.24

Møtet er delt inn i fire ulike bolker. Man kan gjerne delta i alle sammen.

13.00: Velkommen til Samsik hus og til Folkehelseforum

Aili Guttorm, ønsker oss velkommen til Samsik Hus
 • Velkommen, Aili Guttorm, Samisk hus og Lasse Heimdal Folkehelseforeningen
 • Forventninger til Samisk folkehelsemelding, Marius Fosse, Helse- og Omsorgs departementet og Anina Strand
 • Revisjon av folkehelseloven, Marius Fosse, Helse- og Omsorgdsdepartementet
 • Streaming fra Karasjok: Helseminister Ingvild Kjerkol overrekker Stortingsmeldingen om folkehelse og levekår i samiske områder til Sametinget.
 • Reaksjoner etter overleveringen, samtale Aili Guttorm, Aina Strans, Marius Fosse og Lasse Heimdal
Catharina Bu, generalsekretær i FN sambandet orienterer om FNs overvåkning av menneskerettigheter i Norge og hvor innsatsen kan bli bedre.

 • Menneskerettigheter i Norge – Hvor gode er vi egentlig? , Catharina Bu, generalsekretær FN Sambandet
 • Hvordan kan Lov om Folkehelsearbeid styrke arbeidet med menneskerettigheter? , Geir Sverre Braut
 • Dialog og innspill: Hva kan skje i lokalsamfunnene hvis menneskerettighetene blir en del av Lov om folkehelsearbeid? Hvordan bør lovteksten se ut?, Annica Øygard, generalsekretær Folkehelseforeningen
 • Oppsummering og avslutting, Lasse Heimdal, styreleder Folkehelseforeningen

17:00: Årsmøte, Folkehelseforeningen

Lasse Heimdal, styreleder i Folkehelseforeningen

Årsmøteforhandlinger, ledet av Lasse Heimdal, styreleder i Folkehelseforeningen. Alle er velkommen, medlemmer i Folkehelseforeningen er stemmeberettiget under møtet.

Det blir sendt ut lenke til de som har meldt seg på, og oppgitt at de vil delta digitalt.

18:00: Felles middag

Vi kan nyte et godt samisk måltid sammen. Alle betaler for sin egen mat og drikke, ca. 250,- inkludert drikke.

Hvem kan delta og bidra i Folkehelseforum?

Representanter for forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, frivillige organisasjoner, næringslivet og medlemmer i Folkehelseforeningen utgjør Folkehelseforumet. Hører du til en av disse gruppene kan du bidra. Vi oppnår mer når vi jobber sammen!

Hvordan fungerer folkehelseforum?

Her kan du se film fra vårt forrige møte.

Gratis deltakelse

Det koster ikke noe å delta, men vi fakturer deg 250,- hvis du ikke kommer uten å si ifra dagen før.

Velkommen!

Dette kan også være interessant for deg:

Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Digital lunsj 06.03.24: Aldersvennlig arbeidsliv – aktiv aldring | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg