Folkehelseforum 18.03.24: Samisk folkehelsemelding, menneskerettigheter, årsmøte og middag

Fire møter i ett. Samisk folkehelsemelding, Lov om folkehelsearbeid og menneskerettigheter, årsmøte og middag

Folkehelseforeningen ønsker å knytte menneskerettigheter og folkehelse tettere sammen. Derfor inviterer vi til et møte der vi skal være helt konkrete og se på hvordan dette kan gjøres gjennom tiltak som er vedtatt i Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar.

Tidspunkt: Kl. 13.00, mandag 18.03.24

Sted: Samisk hus, Dronningensgate 8 b, Oslo

Arrangører: Samisk hus og Folkehelseforeningen

I dette møtet tar vi for oss to ulike tiltak i stortingsmeldingen:

 1. Stortingsmeldingen om folkehelse og levekår i samiske områder, overleveres til Sametinget. Vi blir med på streaming, og blir satt inn i de ulike temaene som meldingen omhandler.
 2. Revidering av Lov om Folkehelse der Folkehelseforeningen har valgt å ha fokus på menneskerettigheter

Vi vil også gjennomføre Folkehelseforeningen sitt årsmøte og spise et godt, samisk, måltid sammen.

Du melder deg på her senest 15.03.24

Møtet er delt inn i fire ulike bolker. Man kan gjerne delta i alle sammen.

13.00: Stortingsmeldingen om folkehelse og levekår i samiske områder

Aili Guttorm, ønsker oss velkommen til Samsik Hus
 • Velkommen   v/ Aili Guttorm, samisk hus og Lasse Heimdal Folkehelseforeningen
 • Helseminister Ingvild Kjerkol overrekker Stortingsmeldingen om folkehelse og levekår i samiske områder til Sametinget. Vi blir med på streaming fra Karasjok
 • Om stortingsmeldingen om folkehelse og levekår i samiske områder v/ Marius Fosse, Helse- og Omsorgs departementet
 • En dialog om meldingen

14.30: Revidering av Lov om Folkehelsearbeid, sett i lys av menneskerettigheter

Catharina Bu, generalsekretær i FN sambandet orienterer om FNs overvåkning av menneskerettigheter i Norge og hvor innsatsen kan bli bedre.

 • Styrker og svakheter med Lov om folkehelsearbeid v/ Elisabeth Minda Fosse, professor og medlem i Folkehelseforeningen sitt styre
 • Menneskerettigheter i Norge – Hvor gode er vi egentlig?  v/Catharina Bu, generalsekretær FN Sambandet
 • Hvordan kan Lov om Folkehelsearbeid styrke arbeidet med menneskerettigheter?
 • Vi skal gi de beste innspillene i revideringen av Lov om Folkehelsearbeid: Hvilke resultater kan vi få hvis vi menneskerettigheter blir en del av Lov om Folkehelse? v/ Annica Øygard, Folkehelseforeningen
 • Felles samtale med politikere

17:00: Årsmøte, Folkehelseforeningen

Lasse Heimdal, styreleder i Folkehelseforeningen

Årsmøteforhandlinger, ledet av Lasse Heimdal, styreleder i Folkehelseforeningen. Alle er velkommen, medlemmer i Folkehelseforeningen er stemmeberettiget under møtet.

18:00: Felles middag

Alle betaler for sin egen mat og drikke.

Hvem kan delta og bidra i Folkehelseforum?

Representanter for forskningsmiljøer, fagorganisasjoner, frivillige organisasjoner, næringslivet og medlemmer i Folkehelseforeningen utgjør Folkehelseforumet. Hører du til en av disse gruppene kan du bidra. Vi oppnår mer når vi jobber sammen!

Hvordan fungerer folkehelseforum?

Her kan du se film fra vårt forrige møte.

Gratis deltakelse

Det koster ikke noe å delta, men vi fakturer deg 250,- hvis du ikke kommer uten å si ifra dagen før.

Velkommen!

Dette kan også være interessant for deg:

Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Bidra med din kunnskap på Folkehelsekonferansen 2024 | Folkehelseforeningen

Folkehelseforum 28.02.24: Tidlige helsefremmende innspill til finanskomiteen | Folkehelseforeningen

Digital lunsj 06.03.24: Aldersvennlig arbeidsliv – aktiv aldring | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg