Digital lunsj 06.03.24: Aldersvennlig arbeidsliv – aktiv aldring

Den demografiske utviklingen i Norge gjør at det er ønskelig at flere står lengre i jobb for å sikre en bærekraftig velferdsstat

Den demografiske utviklingen i Norge gjør at det er ønskelig at flere står lengre i jobb for å sikre en bærekraftig velferdsstat. Samtidig er det ikke alle seniormedarbeidere som opplever arbeidslivet som aldersvennlig, og som derfor mer eller mindre frivillig blir «tidlig-pensjonister».

Økt arbeidsdeltakelse er et av flere elementer i begrepet Aktiv aldring, som brukes om å fremme en aktiv livsstil blant eldre for å opprettholde god helse og livskvalitet. Økt fysisk aktivitet er et annet viktig element i arbeidet med Aktiv aldring pga. de mange dokumenterte helseeffektene dette har.

Praktiske opplysninger

Tidspunkt: 11.00 – 12.00, onsdag 06.03.24

For hvem: Alle som er interesserte i folkehelse, nasjonalt og internasjonalt

Påmelding: Du melder deg på senest klokken 10.00, 06.03.24, og mottar lenke når vi nærmer oss møtet.

Du melder deg på her!

Program:

  • Hvordan kan vi utvikle gode senkarrierer? v/Roger Moen, fagsjef ved Senter for seniorpolitikk
  • Fysisk aktivitet rundt pensjonsalder – hvilke faktorer har betydning for aktivitetsnivået blant » de yngre eldre» og hva kan gjøres for å inkludere flere? v/Lis P. Strøm, Universitetslektor NIH
  • Helsefremming og trening for eldre 2023/2024 – hvordan man kan oppnå gode resultater med små midler v/ Ingrid Bogsrud Bergseteren, personlig trener og drifter et prosjekt som er støttet av Stiftelsen Dam

Du inviteres til dialog og debatt etter innleggene.

Interessante innledere

Roger Moen, fagsjef for senter for seniorpolitikk. Er opptatt å formidle forskningsbasert kunnskap om aldring og arbeid.

Lis P. Strøm er universitetslektor ved Norges Idrettshøgskole og har tidligere jobbet i over 35 år med å fremme fysisk aktivitet og helsefremmende levevaner. Hun har nylig skrevet en masteroppgave om fysisk aktivitet ved overgangen til pensjonisttilværelsen.
Ingrid Bogsrud Bergseteren er personlig trener og drifter prosjektet «Helsefremming og trening for eldre 2023/2024». Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. Med hjelp av enkle midler oppnår hun gode resultater. Et prosjekt som lett kan overføres til andre kommuner.

Velkommen!

Dette kan også være interessant for deg:

Masterstudenter kan søke på stipend på 10.000,- | Folkehelseforeningen

Bidra med din kunnskap på Folkehelsekonferansen 2024 | Folkehelseforeningen

Delrapport prosjektet «Helsefremming og trening for eldre 2023-2024» | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg