Delrapport prosjektet «Helsefremming og trening for eldre 2023-2024»

Trening en dag i uken gir effekt

Ingrid har søkt, og mottatt, midler fra DAM i samarbeid med Folkehelseforeningen. Her kan dere lese en delrapport om de gode resultatene fra arbeidet.

Prosjektet går ut på at jeg hadde et ønsket om å skape et tilbud for den eldre befolkningen i bygda mi. Og med støtte fra Stiftelsen Dam, med Folkehelseforeningen i ryggen som søkerorganisasjon ble prosjektet startet i januar 2023.

Testing viser resultater av kun 45 min trening i uken

Det ble tatt SPPB tester av et utvalg eldre ved de tre boligene i Nord-Odal. Denne testen har tre øvelser. Det er en balansetest, en sette seg og reise seg fra stol og en gangtest. De første testene ble tatt i februar 2023. Dette ble 0-test og utgangspunkt. De eldre som deltok på denne testen fikk også et spørreskjema hvor de skulle krysse av hva de selv mente om sin helse på en skala fra 1-5.

Test 2 ble tatt i juni 2023. Ca 5 mnd etter 0-test. Alle deltakerne som gjennomførte test 2 har forbedret sitt totalresultat på SPPB testen. Det er noe variasjon blant deltakerne på hvilket område de har forbedret.

Interessant å se at skrøpelige eldre med så lite som 45 min trening i uken klarer å forbedre sin fysiske helse. Eldste medlem er 96 år, og det er flere som er over 90 som er med på trening. De alle er med og gjør det de klarer. 2 stykker har også ønsket ekstra trening i form av PT timer for å jobbe mer målrettet mot sine mål.

60+ er sterkere og tryggere på egen kropp

Gruppen 60+ ble også en del av prosjektet i april og denne gruppen har hatt større utvikling enn deltakerne på boligene, men de har også hatt et bedre utgangspunkt. Samt at de også trener 2 timer i uken. Det ble ikke foretatt 0-test på denne gruppen, men planlegges å kjøre test i august 2023 for å etablere et 0-punkt. Denne gruppen har vokst og jeg utvidet til egen gruppe for damer og egen gruppe for menn som begge trener 2 timer i uken.

Utviklingen fra januar til juli viser selv uten tester at deltakerne blir sterkere og tryggere på egen kropp. De stoler mer på hva kroppen deres tåler og tør å ta i og utfordre kroppen sin. Eksempler på dette er at de fleste klarte ikke hoppetau da vi startet. Det gjør alle nå i juli.  Jeg hadde en dame som ikke klarte å hoppe da hun startet å trene hos meg. Men etter regelmessig trening hopper hun nå tau og har ingen problemer med det. Litt artig var det da hennes barnebarn på 10 år utfordret henne i hoppetaukonkurranse. Men det var ikke like populært da bestemor vant.

Allsidighet gir resultater

Vi bruker også ballspill i form av en variant av stikkball, alle mot alle, for å jobbe med både kondisjon og retningsendring. De har fått bedre motorikk totalt sett og klarer nå å løpe, skifte retning og ta opp ball fra gulvet i en bevegelse. Dette klarte de ikke da vi startet. Det viser også en utvikling i styrke hvor deltakerne blir sterkere og må gå over på tyngre vekter. Det er både fordi de har blitt sterkere, men også at de har god teknikk og bruker riktig muskulatur samt at de klarer å rekruttere flere muskelfibre enn da de startet. Balansen jobbes også med og i starten slet de fleste med å stå på ett ben uten å holde seg i noe. Nå er ikke det noe problem for de fleste. Vi jobber med flere forskjellige balanseøvelser. Som på bildet under; stå på en fot og kaste en ball i veggen. Etterhvert som deltakerne får bedre balanse står vi på en pute for å utfordre balansen mer.

Mindre vondter

Flere av de som trener på 60+ kommer også med tilbakemeldinger om at de har mindre vondter i kroppen, selv om de trodde kanskje det kom til å bli vondere da de trente. Jeg har fokus på at trening skal være variert og morsomt, men også effektiv. På trening utfordrer vi kroppen både styrkemessig, men vi har også med elementer av mobilitet, koordinasjon, balanse og utholdenhet.

Trening for meg er utrolig viktig ikke bare for den fysiske kroppen, men også for det mentale og sosiale. Det blir en arena for å treffes. Flere på 60+ gruppen reiser på kafeen etter trening for lunsj eller kaffe etterpå. Slik bidrar også treningen til at folk kommer seg ut og treffer andre mennesker.

Vi må skyndte oss sakte

Jeg jobber hele tiden for at flere skal være i aktivitet og utvikler kurs og programmer etterhvert som jeg ser behov. Fordelen med PT i gruppe slik jeg har lagt opp timene mine er at alle deltakerne får veiledning på teknikk og tilrettelagte øvelser om de har en skade eller av andre grunner ikke kan gjøre en spesiell øvelse. Som jeg har som motto: Vi må skyndte oss sakte. Med det mener jeg at vi heller må bruke litt lengre tid på å nå målet, men ha fokus på skadeforebygging underveis slik at man kan trene regelmessig.

Vi i Folkehelseforeningen heier på Ingrid og gleder oss til å følge arbeidet videre.

Du kan også lese:

Arranger en forkonferase til Folkehelsekonferansen 2024! | Folkehelseforeningen

Bli medlem nå, og betal medlemskontingenten først i 2024 | Folkehelseforeningen

Digital lunsj: Hva er de unge egentlig opptatt av? | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg