Masterstudenter kan søke på stipend på 10.000,-

Stipend

Våren 2024 vil en masterstudent få mulighet til å motta økonomisk støtte for å fordype seg i folkehelsefaget. Ett stipend à 10 000 kroner deles ut av Folkehelseforeningen til en student som bidrar til kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet.

Folkehelsefeltet er bredt, og vi vil i utgangspunktet ikke sette begrensninger på hvilke studenter som kan søke. Vi oppfordrer studenter fra fagområder utenfor helsefeltet til å søke.

Fritt tema og fagbakgrunn

Folkehelseforeningen setter ingen krav til metode eller utforming av oppgaven. Den kan være en dybdestudie eller breddestudie, bruke kvalitativ eller kvantitativ metode, se på årsakssammenheng eller atferd – eller på andre måter bruke et folkehelseperspektiv.

«Hovedkriteriet er at oppgaven skal tilføre kunnskap til forebyggende tiltak og helsefremmende arbeid. Den skal bidra til å forbedre folkehelsen i Norge«.

Annica Øygard, generalsekretær i Folkehelseforeningen

Hvem kan søke?

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av studiested. Studenten studerer kanskje arkitektur, arealplanlegging, folkehelsevitenskap, medisin, teknikk, HMS, sosiologi eller noe helt annet, og er interessert i krysningspunktet mellom ulike fagfelter.

Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Stipendet tildeles av styret i Folkehelseforeningen. Styret vil, der dette er mulig, være en sparringspartner og bidra med kunnskap og kontakter.

Søknaden skal være på maksimalt to sider og inneholde:

 • Informasjon om søker
 • Navn på studiested, studieretning, masterprogram og veileder
 • Tittel, tema og godkjent problemstilling for oppgaven
 • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
 • Kortfattet beskrivelse av teori- og metodevalg
 • Personlig og faglig mål med oppgaven

Krav knyttet til tildeling:

 • Oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder
 • Det skal fremgå at oppgaven har mottatt støtte fra Folkehelseforeningen
 • Et kort sammendrag av oppgaven skal i ettertid leveres til publisering på nettstedet www.folkehelseforeningen.no 
 • Oppgaven i sin helhet skal oversendes Folkehelseforeningen. Det kan bli aktuelt å presentere oppgaven på et fagseminar eller årskonferanse.

Evalueringskriterier

Oppgaven bør:

 • Fylle de tekniske kravene til en mastergrad ved undervisningsinstitusjonen
 • Være evidensbasert
 • Være innovativ
 • Ha en strategi for kvalitetssjekk/evaluering
 • Relevant for Norge
 • Relevant for Folkehelseforeningen
 • Ha policy-betydning
 • Være realistisk i planleggingen når det gjelder for eksempel tillatelser
 • Være realistisk når det gjelder tidsbruk

Tidligere mottakere av Folkehelseforeningen sitt stipend

Her kan du lese om tidligere mottakere av Folkehelseforeningen sitt stipend:

2023: Hege Stemsrudhagen Bekken

Hege, vinner av Folkehelseforeningens stipend | Folkehelseforeningen

Jeg hadde forventet at kommunene hadde en mer ensartet forståelse av samskaping | Folkehelseforeningen

2022: Marit Kolsvik Kvaran

«Jeg er heldig som får lov til å dypdykke ned i et tema som jeg interesserer meg for.» | Folkehelseforeningen

Levekårssoner hvor det skal gjennomføres områdeløft, kjennetegnes av stor sosial ulikhet i subjektiv livskvalitet | Folkehelseforeningen

2021: Angelica Okparaebo

Vinner av masterstipend er kåret | Folkehelseforeningen

2020: Mona Wiik Jonassen

Les vår stipendvinners ferdige masteroppgave | Folkehelseforeningen

Praktisk informasjon

Søknadsfrist: 01.02.2024 for arbeid våren 2024

Bekjentgjøring: Det blir bekjentgjort hvem som mottar stipendet på Folkehelseforeningen sitt årsmøte i midten av mars.

For spørsmål: 

Søknad på maksimalt to sider sendes til: 

Medlem i Folkehelseforeningen, Heidi Lyshol leder arbeidet med vurdering av søknadene. Hennes innstilling blir først tatt opp i styret for Folkehelseforeningen Ung, så i Folkehelseforeningens styre. Vinner blir offentlig på Folkehelseforeningen sitt årsmøte i midten av mars.

FHF Ung, Unge stemmer i folkehelsearbeidet
Her kan du se deler av styret for Folkehelseforeningen Ung, som er med i vurderingen av søknader.

Medlemskap i Folkehelseforeningen

Medlemmer i Folkehelseforeningen får tilgang til et nettverk med mennesker som er opptatt av å samarbeide for god folkehelse. Det kan være ekstra viktig i studietiden. Derfor gir vi alltid 200,- i studentrabatt på medlemsavgiften til studenter – uansett alder. Hvis du er mellom 16 – 35 år blir du medlem i Folkehelseforeningen Ung. Der er det egne møter og tilbud for unge voksne. Vi har også redusert pris for deltakelse på Folkehelsekonferansen for mennesker som studerer. Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Les mer om hvordan man bli medlem i Folkehelseforeningen her.

Vi ønsker alle masterstudenter lykke til med studiene!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg