Jeg hadde forventet at kommunene hadde en mer ensartet forståelse av samskaping

Hege på Island

Folkehelseforeningen deler hvert år ut et ett stipend à 10 000 kroner til en student som bidrar til kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet. Etter en god vurdering av søknader mottok Hege Bekken stipendet for sin masteroppgave om samskaping.

Oppgaven «Samskaping fra plan til handling – En kvalitativ studie av kommunalt ansattes forståelse av hvordan vi får til samskaping i praksis» ble godkjent rett før sommeren og nå har vi tatt en prat med Hege.

Navn: Hege Bekken

Bosted: Bodø

Tre ord som beskriver deg: Nysgjerrig, aktiv og snill

Arbeider som: rådgiver i Nordland fylkeskommune

Liker best: å være på tur i fin natur

Her kan du lese om Heges reaksjoner og tanker når hun fikk stipendet og før hun begynte med oppgaven.

Hvorfor valgte du akkurat dette temaet for din master?  

Fordi jeg gjennom arbeid i kommune og fylkeskommune så at samskaping var et tema som ble snakket mye om, men samtidig skjedde det veldig lite i praksis.

Hvordan var det å arbeide med oppgaven?

Det har vært et hektisk år, med 100 % jobb og 50 % progresjon på masteroppgaven. Samtidig har det vært givende og alle som har blitt spurt har vært positive til å bidra inn i oppgaven.

Var det noe av resultatene som overrasket deg?

Både ja og nei. De fleste funnene i prosjektet bidro til å bekrefte tidligere kunnskap. Samtidig hadde jeg forventet at kommunene i litt større grad hadde en mer ensartet forståelse av «samskaping».

Hvem kan ha nytte av din forskning?

Alle som er interessert i samskaping og å jobbe på tvers av fag og sektorer. De som jobber i kommune, fylkeskommune eller andre organisasjoner som benytter seg av ordet kan også ha nytte av å lese den 😊

Hvilke råd vil du gi til andre som skriver master?

Start med datainnsamling og oppgaven så snart du kan, slik at du får god tid til å analysere og reflektere over resultatene.

Vi i Folkehelseforeningen ønsker Hege lykke til med videre arbeid!

Du kan også lese:

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg