Hege, vinner av Folkehelseforeningens stipend

Hege 3

I oktober 2022 utlyste Folkehelseforeningen stipend til en masterstundet som bidrar til kunnskapsutvikling innenfor folkehelsefeltet. Det kom inn ni interessante søknader. Søknadene ble i første omgang grundig vurdert av Heidi Lyshol som er medlem i Folkehelseforeningen og til daglig arbeider i Folkehelseinstituttet.

Før videre vurderingen i Folkehelseforeningens styre ble søkelisten anonymiseres. Hvorfor, tenker du kanskje? Jo, fordi at en av søkerne, Hege Stemsrudhagen Bekken, er medlem i Folkehelseforeningens styre.

«Hege var forsinket»

Når styret tok den endelige avgjørelsen fikk de beskjed om at Hege var «forsinket». Men i virkeligheten satt hun og ventet på å få vite avgjørelsen. Da styret gikk igjennom søknadene, under kyndig veiledning av Heidi var det ikke tvil på hvilken oppgave som skulle vinne. » Hvordan går kommuner som fremhever samskaping som et verktøy i samfunnsutviklingen fra ord til handling?» skåret høyt på alle kriterier. Styret vurderte at oppgaven var den med mest relevans til folkehelsearbeidet.

Jubel i styret

Når det gikk opp for styremedlemmene at det var Hege som hadde vunnet stipendet utbrøt det jubel. «Det er ekstra moro at våre styremedlemmer er med å videreutvikler fagfeltet. Heges oppgave kan sørge for at samskaping ikke bare blir et nytt ord.» sa styreleder Jorid Grimeland.

Les mer om Folkehelseforeningen Ung.

Hege S. Bekken
Hege har en bachelor i ernæring, mat og kultur og master i folkehelsevitenskap fra UiA.

Intervju med vinneren av Folkehelseforeningens stipend: Hege Stemsrudhagen Bekken

Hva jobber du med til daglig? Til daglig jobber jeg i Nordland fylkeskommune som rådgiver i faggruppe for folkehelse og lokal samfunnsutvikling, i tillegg til at jeg er 50 % student ved Nord universitet.

Hva gjør du på fritiden? På fritiden trener jeg crossfit. Jeg liker også å være ute i naturen med hund og/eller venner, for eksempel på ski, topptur eller båltur.

Hvordan vil du beskrive deg selv? Nysgjerrig.

Hva i din bakgrunn har formet deg mest? Det at jeg har en utdanningsbakgrunn der jeg har kombinert ulike fag, og at jeg har jobbet tverrfaglig tror jeg har vært med å bidra til at jeg ønsker og prøver å se helhet og sammenheng i det jeg holder på med.

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i folkehelse? Når det gjelder tema i oppgaven min – samskaping – så er dette folkehelserelevant fordi det handler om det å skape ting sammen. Det handler om tillit, forståelse og samarbeid mellom mennesker, noe som jeg tror jeg grunnleggende verdier for de fleste av oss. Jeg engasjerer meg i folkehelse generelt fordi jeg mener det er viktig å forstå hvilke faktorer som påvirker hvordan vi har det og hva som ligger bak individuelle og kollektive valg som påvirker helsa vår. Folkehelse er også en grunnleggende premiss for et produktivt samfunn.

Hva motiverer deg i dette arbeidet? Å finne ut av ting, få oversikt og se sammenhenger.

Hva i arbeidet gjør deg mest frustrert? Når systemer eller teknikk ikke fungerer.

Dette blir din andre masteroppgave. Hva driver deg videre i nye studier? Jeg motiveres av å lære ting og tror at det er viktig å kunne se sammenheng mellom praksis og teori / forskning. Min første masteroppgave ble veldig teoretisk, da jeg hadde liten egen praktisk erfaring, mens den jeg holder på med nå føler jeg får større verdi fordi jeg i større grad skjønner sammenhenger og kan finne eksempler på praksis inn i teorien og motsatt.

Hvordan føltes det når du fikk vite at du vant stipendet? Det er veldig gøy å vinne stipendet. Det viser at det er et aktuelt tema jeg har valgt for oppgaven, og at det er behov for mer kunnskap om temaet.

Hva vil være det aller beste for deg i 2023? Målet mitt for 2023 er først og fremst å få ferdigstilt oppgaven. I tillegg hadde jeg et mål i 2022 om å prøve ting jeg ikke hadde forsøkt før eller lære meg nye ting, noe som gir både mestring og glede, så det vil jeg fortsette med i 2023 😊 Masteroppgaven blir jo også på en måte en del av dette, fordi jeg må utforske et tema jeg vil vite mer om.

Vi ønsker Hege lykke til!

Vil du bli styremedlem i Folkehelseforeningen?

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg