Send inn abstrakt til Folkehelsekonferansen 2024, frist 15. februar. 2024

Bilde for Folkehelsekonferansen 2024

Fagmiljøer og forskningsmiljøer, offentlig- og frivillig sektor samt næringslivet inviteres til å dele kunnskap, resultater og erfaringer på Folkehelsekonferansen, 24. og 25. oktober 2024 i Tønsberg.

Livskvalitet, natur, innenforskap og bærekraft er noen av de viktige temaene som vi skal ta opp på konferansen.

Årets folkehelsekonferanse er en viktig møteplass. En slags «folkehelsens Arendalsuke».

Lasse Heimdal, styreleder i Folkehelseforeningen

Send inn abstrakt!

Nå kan du sende inn abstrakts (sammendrag) med forskningsresultater, prosjekt-/praksiserfaringer eller innovative tiltak som konferansedeltakerne kan ta del av.

Abstrakt = Skriftlig sammendrag av forskningsprosjekter eller tiltak/prosjekterfaringer

Viktige datoer:

 • Frist for innsending av abstract, 15. februar 2024 kl. 24.00
 • Tilbakemelding om godkjenning 15. mars 2024
 • Program til konferansen legges ut etter påsken 2024

HER KAN DU REGISTERE DITT ABSTRAKT

Oppdatere dine kunnskaper om det forebyggende og helsefremmende arbeidet ved å vurdere abstrakts. Få mer informasjon her.

Vi ønsker abstrakts som tar for seg følgende temaer:

De muntlige abstraktene skal presenteres i parallelle seminarer. Årets konferansekomite har tatt ut åtte ulike hovedtemaer med stikkord. For at dine erfaringer skal være relevante til årets konferanse er det viktig at du knytter dine resultater til et av disse temaene.

Tema 1: Fra jord til bord – klima, miljø og kosthold

 • Lokalprodusert mat
 • Fremtidens mat
 • Matomgivelser og bærekraft
 • Bærekraftige innkjøpsavtaler i offentlig sektor
 • Matglede

Tema 2: Arbeidsliv for alle

 • Funksjonshindring og inkludering i arbeidslivet
 • Unge og arbeidsliv
 • Helsefremmende arbeidsplass
 • Makt og avmakt på arbeidsplassen

Tema 3: Når ungdom får bestemme

OBS! En arbeidsgruppe som består av representanter for ungdomsrådene i Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune og Folkehelseforeningen Ung jobber med dette temaet. Hvis de tar ut ditt abstrakt for en muntlig presentasjon vil de jobbe tett sammen med deg frem mot konferansen.

Temaene er:

 • Ungdomsmedvirkning
 • Livsmestring
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Sosiale medier
 • Utenforskap/inkludering
 • Vold og seksuelle overgrep
 • Æresvold
 • Klima

Tema 4: Det gode liv = livskvalitet og helse

 • Well-Being
 • Well-Being economy
 • Helsefremmende politikk
 • Samisk helse
 • Oral helse

Tema 5: Det sosiale limet: Samfunndeltakelse og fritid

 • Aktiviteter som får alle med
 • Toleranse, solidaritet og innenforskap
 • Barrierer for deltakelse
 • Inkluderende lokalsamfunn

Tema 6: Nærmiljø med bevegelsesglede og felleskap

 • Helsefremmende møteplasser
 • Natur
 • Kultur
 • Boformer

Tema 7: Digitale liv – muligheter og bekymringer

 • KI, helse og livskvalitet – muligheter og utfordringer
 • Infodemic og helseinformasjon
 • SoMe og tid
 • Digital selvmonitorering: Puls og stress

Tema 8: Trygghet i hjemmet og i lokalsamfunnet

Forebygging av:

 • Kriminalitet
 • Vold og seksuelle overgrep
 • Alkohol og rusmidler
 • Skader og ulykker i hjemmet
 • Selvmordsforebygging i et folkehelseperspektiv
 • Beredskap

Konferansekomiteen vil prioritere abstrakts som fremhever hvordan resultatene kan brukes i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Annica Øygard, leder av konferansekomiteen

HER KAN DU REGISTERE DITT ABSTRAKT

samskaping, medvirkning, kommunal sektor, kommune 3.0, innovasjon,
I perioden 15. februar – 15. mars skal en tverrfaglig komite vurdere alle innsendte abstrakts. Sammen med konferansekomiteen beslutter de hvem som får presentere sine resultater på konferansen. OBS! Erfaring viser at det er god kvalitet på abstraktene og at de aller fleste får plass på konferansen, muntlig eller med poster.

Vurdering og presentasjon

Alle innsendte abstrakts blir vurdert av en komite som består av forskere og praktikere. De som blir godkjent vil danne grunnlag for utforming av konferanseprogrammet. Når du leverer ditt abstrakt krysser du ut på om du vil: presentere i en parallell sesjon, bidra i en dialog/verksted, gjennomføre en «tre minutters presentasjoner» eller om det egner seg best for digital poster-fremføring.

Ved å sende inn abstrakts/sammendrag aksepterer og bekrefter du samtidig at:

 • Alle godkjente abstrakt blir publisert på konferansens hjemmeside. Abstrakts som er skrevet på engelsk blir også publisert i et supplementnummer til Scandinavian Journal of Public Health.
 • Du vil bidra på konferansen med et innlegg eller presentasjon av poster. Du melder deg selv på og bekoster deltakelsen, (melde seg på senest 30. juni 2024) reise og overnatting.

Veiledning for deg som skriver

 • Når du sender inn abstraktet, kryss av om du ønsker at det blir fremført muntlig eller digitalt. Kryss også av hvilket tema som abstraktet hører til.
 • Du er ansvarlig for å få tilslutning fra eventuelle med-forfattere og for eventuelle skrivefeil i teksten. Abstraktene vil ikke bli redigert.
 • Du kan skrive på engelsk eller norsk.
 • Alle abstraktene har en begrensning på 2 800 tegn. 2000 tegn (inkludert mellomrom) til hovedbudskap eller implikasjoner for forebygging og helsefremmende arbeid. I dette inngår ikke tittel og informasjon om forfattere
 • Presentasjonen kan med fordel være på norsk. Det er mulig å presentere på ett annet skandinavisk språk eller på engelsk.
 • Abstraktene skal skrives i skrifttype Arial, størrelse 11.
 • De to hovedgruppene struktureres på følgende måte: a. Forskningsresultater: bakgrunn, metode, resultater, konklusjoner og hovedbudskap eller implikasjoner for forebygging og helsefremmende arbeid. b. Praksiserfaringer: Bakgrunn, beskrivelse av prosjektet eller tiltaket, resultater, hva har vi lært, og hovedbudskap eller implikasjoner for forebygging og helsefremmende arbeid.
 • Du kan se hvordan tidligere, godkjente, abstrakts er skrevet her.

Abstrakt-forskning-eksempel-Last ned

Abstrakt-tiltak-eksempel-Last ned

Premiering

Innsendte abstrakt/sammendrag blir vurdert av en ekspertkomite. Det beste innen de to hovedgruppene «muntlig presentasjon» og «digital poster» vil bli annonsert på konferansen og premiert med 5 000 kroner.

Ønsker du mer informasjon?

Send mail til  så svarer vi deg så fort som mulig.

Dette kan også være interessant for deg:

Vil du være med og vurderer abstrakts til Folkehelsekonferansen? | Folkehelseforeningen

Folkehelseforum 28.02.24: Helsefremmende krav til finanskomiteen | Folkehelseforeningen

Folkehelseforum 18.03.24: Samisk folkehelsemelding, menneskerettigheter, årsmøte og middag | Folkehelseforeningen

Lykke til!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg