Vil du vurderer abstrakts til Folkehelsekonferansen?

En kvine som konsentrerer seg når hun vurderer abstrakt til Folkehelsekonferansen 2024

15. februar er det frist på å sende in abstrakt til Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen.

Vi søker etter deg som vil bidra i vurderingen av abstraktene. Det er en fordel om du har akademisk bakgrunn eller erfaring med tiltak i det forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Meld din interesse her

Du melder deg på senest klokken 22.00, 13.02.24

Få innblikk i fagfeltet

Du som bidrar vil få innblikk i ny forskning og tiltak innen det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Det er et frivillig hedersoppdrag der den faglige oppdateringen er betalingen.

Hvordan gjør vi det?

Folkehelseforeningen Ung , ved Henriette Hovland, koordinerer arbeidet. Du kan velge hvilke områder du helst vil vurdere:

  • Fra jord til bord – klima, miljø og kosthold
  • Arbeidsliv for alle
  • Når ungdom får bestemme
  • Det gode liv = livskvalitet og helse
  • Det sosiale limet: Samfunnsdeltakelse og fritid
  • Nærmiljø med bevegelsesglede og felleskap
  •  Digitale liv – muligheter og bekymringer
  •  Trygghet i hjemmet og i lokalsamfunnet

Vi tar kontakt med deg kort tid etter innsendelsesfristen på abstrakter (15. feb). Da vil du få tilsendt abstraktene og en tilhørende mal for hvordan vurderingen skal foregå. Du setter karakterer og eventuelle kommentarer på de ulike vurderingskriteriene som er beskrevet i malen.

Det vil være flere som vurderer de samme abstraktene, og på den måten oppnår de en «snittskår», som igjen vil ha en betydning for aksept eller avslått bidrag for folkehelsekonferansen.

Mer informasjon

Vi arrangerer et felles oppstartsmøte kl. 08.30 – 09.15, onsdag 14. februar. Vi sender ut lenke dagen før. Du kan også sende inn spørsmål til

Du melder din interesse her

Dette kan også være interessant for deg:

Folkehelseforum:

Folkehelseforum 28.02.24: Helsefremmende krav til finanskomiteen | Folkehelseforeningen

Fire møter i ett. Samisk folkehelsemelding, Lov om folkehelsearbeid og menneskerettigheter, årsmøte og middag
Bli med på et bra møte i Samisk Hus 18.03.24

Folkehelseforum 18.03.24: Samisk folkehelsemelding, menneskerettigheter, årsmøte og middag | Folkehelseforeningen

Digitale lunsjer:

Digital lunsj 14.02.24: Aktive og inkluderte innbyggere. Hvordan kan teknologi gjøre en forskjell? | Folkehelseforeningen

Digital lunsj 06.03.24: Aldersvennlig arbeidsliv – aktiv aldring | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg