Digital lunsj 14.02.24: Aktive og inkluderte innbyggere. Hvordan kan teknologi gjøre en forskjell?

Inkludering i lokalsamfunnet

Helsefremmende og trygge lokalsamfunn skapes når innbyggere er aktive, inkludert, bidrar og deltar der de bor. Hva konkret kan gjøres og hvordan kan teknologi gjøre en forskjell? Hør ansatte i Tønsberg kommune og Friskus sosialentreprenør dele kunnskap og erfaringer fra sitt samarbeid.

Praktiske opplysninger

Tidspunkt: 11.00 – 12.00, onsdag 14.02.24

For hvem: Alle som er interesserte i folkehelse, nasjonalt og internasjonalt

Påmelding: Du melder deg på senest klokken 10.00, 14.02.24, og mottar lenke når vi nærmer oss møtet.

Du melder deg på her

Program og bidragsytere

  • Kunnskap og erfaringer fra prosjektet bærekraftige og trygge lokalsamfunn

Sigrid Nedkvitne, gründer og leder Friskus

Opplevelse av tilhørighet i positive fellesskap, mestring og meining er helsefremmende og universelle behov for oss mennesker. Likevel er dette grunnleggende ikkje på plass hos for mange. Offentlig og frivillig sektor vil hjelpe og inkludere, uten å stigmatisere og ekskludere.

  • En reise fra folkehelseprosjekt til bred implementering og statsrådbesøk 

Caroline Mydland, folkehelserådgiver kultur og idrett, Tønsberg kommune
Randi Vermelid, ungdomskoordinator, 
Tønsberg kommune

Hvordan hindre utenforskap? Vi jobber som et lag rundt barn og unge i samhandling med offentlig sektor, frivilligsektoren og næringslivet ved bruk av Friskus.

  • Hvordan får den voksne innbyggeren glede av Friskus?
Eva Marie Wang-Norderud, frivilligkoordinator
Tønsberg kommune

Informasjon og synliggjøring av aktivitetstilbud og muligheter for å forebygge ensomhet og utenforskap og gi økt sosial deltakelse. Vi utvikler våre tjenester i et hjelp til selvhjelpsperspektiv. 

  • Spørsmål og svar 

Velkommen!

Dette kan også være interessant for deg:

Folkehelseforum 28.02.24: Tidlige helsefremmende innspill til finanskomiteen | Folkehelseforeningen

Digital lunsj 06.03.24: Aldersvennlig arbeidsliv – aktiv aldring | Folkehelseforeningen

Folkehelsekonferansen 2024, Tønsberg – Vi mobiliserer for framtida! | Folkehelsekonferansen

Bidra med din kunnskap på Folkehelsekonferansen 2024 | Folkehelseforeningen

Bli medlem | Folkehelseforeningen

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg