Folkehelseforum: Arbeidshelse. Dialog og debatt med politikere. Onsdag 12.04.23

Arbeidshelse

Medlemmer i Folkehelseforeningen, forskningsmiljøer, organisasjoner og næringslivet inviteres til Folkehelseforum. Til dette møtet inviteres også KS, NHO og Virke

Arbeidshelse i et forebyggende og helsefremmende perspektiv. Dialog og debatt med de politiske partiene.

Tidspunkt:        09.00 – 12.30, onsdag 12. april 2023

Vertskap:           KLP, Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

Påmelding:       HER, senest kl. 08.30 tirsdag 11. april 2023

Politikere som bidrar i debatten:

Listen oppdateres da det kommer flere bidragsytere.

 • Marian Husselin, Sosialistisk Venstreparti, Helsekomiteen
 • Tove Elisa Madland, Arbeiderpartiet, Helsekomiteen
 • Anna Molberg, Høyre, Arbeids- og sosialkomiteen
 • Kriostoffer Robin Haug, Miljøpartiet de grønne
 • Morten Wold, Fremskrittspartiet, Helsekomiteen

Program, onsdag 12.04.23

08.45    Registrering og enkel servering

09.00    Velkommen til Folkehelseforum og til KLP – vi blir litt kjent med hverandre

v/ Vibeke Os Bratlie, KLP. Lasse Heimdal og Annica Øygard Folkehelseforeningen.

09.20   Tankevekkende fakta fra NAV v/ Ulf Andersson, Statistikksjef NAV

Man kan tro at statistikk fra NAV er tørt og kjedelig. Men, nei! Her vil du få ett innlegg som setter oss i stand til videre dialog og debatt.

Her får du en liten «teaser» fra Ulf Andersson.

Direkte dialog og tanker etter innlegget.

09.50    Pause – vi forsyner oss med kaffe/te

10.10    Kafédialog

En prosess der vi skal bli enige om de beste tiltakene.

Hvilke tiltak bør regjeringen, arbeidsgivere og organisasjoner iverksette slik at:

 • arbeidslivet blir enda mer inkluderende?
 • den psykiske og fysiske helsen blir ivaretatt på jobb?
 • flere mennesker (under 35) kommer i jobb – de uten utdannelse og de med høy utdannelse?
 • de som står uten jobb, fortsatt er inkludert i samfunnet?
 • arbeidstakere fortsatt opplever at de har en fritid, til tross av stadig tilgjengelighet?

Du rekker å fordype deg i tre av temaene. Vi, som gruppe, kommer til å bli enige om innspill som vi skal presentere for politikerne etter pausen.

10.50    Pause der vi forsyner oss med lett lunsj

11.15   Politisk debatt.

 • Marian Husselin, Sosialistisk Venstreparti, Helsekomiteen
 • Tove Elisa Madland, Arbeiderpartiet, Helsekomiteen
 • Anna Molberg, Høyre, Arbeids- og sosialkomiteen
 • Kriostoffer Robin Haug, Miljøpartiet de grønne

Debatten ledes av Lasse Heimdal

12.15    Møtet avsluttes

Du kan også delta på:

Folkehelseforum: Hvordan skal vi påvirke politikkutformingen for enda bedre folkehelse? | Folkehelseforeningen 20.03.23

Bli medlem og få mnd. oppdateringer på hva som skjer i Folkehelseforeningen!

Bakgrunn for Folkehelseforum

Vi er mange organisasjoner, faggrupper og forskingsmiljøer som er engasjerte innen folkehelsearbeidet i Norge. Vår kunnskap og vårt engasjement bidrar til bedre folkehelse lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Vi har ulike fokusområder, men på flere områder har vi felles interesser. Dersom vi snakker med en felles stemme på disse områdene, vil vi ha større muligheter til å påvirke enn om vi snakker hver for oss. Folkehelseforeningen har derfor dannet en møteplass der vi kan lage felles innspill til politisk ledelse, sette søkelys på helsefremmende arbeid i media og kanskje søke om midler til felles prosjekter gjennom DAM.  

Hvem kan bidra i Folkehelseforum?

 • Medlemmer i Folkehelseforeningen
 • Representanter for:
  • Frivillige organisasjoner
  • Fag-organisasjoner
  • Forskingsmiljøer
  • Næringslivet
  • Til dette møtet inviteres også representanter for KS, NHO og Virke
  • Du trenger ikke å være medlem for å delta på møtet.

Om Folkehelseforeningen

Folkehelseforeningen er en frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for å:

 • fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet
 • forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter
 • bygge broer mellom kunnskap og praksis og aktører på folkehelsefeltet
 • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt

Vår største aktivitet er å arrangere den årlige www.folkehelsekonferansen.no der offentlig forvaltning, forskere, praktikere, næringslivet og frivillige organisasjoner møtes for å videreutvikle det viktige helsefremmende arbeidet.

Vi gleder oss til godt samarbeid!

                                     

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg