Fem grep for økt hverdagsglede

Hverdagsglede

Fem grep for økt hverdagsglede er et tiltak som øker livskvaliteten og bedrer helsen. Det er et evidensbasert, enkelt, globalt og universelt tiltak som egner seg for absolutt ALLE på ALLE nivåer, fra det individuelle til det strukturelle.

Hvordan kan tiltaket gjennomføres?

Hverdagsgledetiltaket er en verktøykasse av fem konkrete lykkebringende aktiviteter. Som fem om dagen for psykisk helse og livskvalitet, på linje med fem om dagen av frukt og grønt. Fem grep for økt hverdagsglede er de fem viktigste aktivitetene vi selv kan gjøre for å bedre livskvaliteten vår.

Det er å:

  • knytte bånd (vi er flokkdyr)
  • være aktiv (fysisk aktivitet er en mirakelkur)
  • være oppmerksom (være til stede i det du gjør)
  • fortsett å lære (vise engasjement) 
  • gi (bidra og stille opp)

Målet er å få befolkningen til å gjøre mer av disse aktivitetene, ved å lære dem opp til å bruke dem, og ved planlegge lokalsamfunn, arbeidsplasser, skoler og barnehager for bruk av hverdagsgledegrepene. Hverdagsglede, eller Five ways to wellbeing, har fått resonans globalt og nasjonalt.

Norge har jobbet systematisk med å utvikle og forske på dette i 12 år. Vi forsker på effekter av hverdagsgledekurs for sårbare grupper, hverdagsgledewebinar for den generelle befolkningen og for studenter, og hverdagsgledeintervensjoner i barne- og ungdomsskoler. Tiltaket blir også brukt i barnehager, ved seniorsentre, for pasientgrupper, for flyktninger, på arbeidsplasser og i kommunenes folkehelseprofiler.

Hvordan vi tiltaket bidra til bedre folkehelse?

Aktivitetene i tiltaket adresserer grunnleggende menneskelige behov som behov for tilhørighet, mestring, utvikling, og det å bety noe for andre. Gode relasjoner og gode opplevelser demper stress og gjør at vi kan holde oss friske, forebygge sykdom, trives og blomstre. Vi vet at god livskvalitet fører til bedre fysisk og psykisk helse. Mennesker som opplever positive emosjoner løper mer, spiser sunnere, røyker og drikker mindre.  Fem grep for økt hverdagsglede kan fungere som en bivirkningsfri vaksinasjon mot våre mest utbredte og kostbare sykdommer.

Hvorfor er dette viktig?

Tiden er nå inne for å oppskalere, utbrodere og spre tiltaket bredt. Dette er spesielt viktig i en usikker tid hvor vi må bygge resiliens og en frisk befolkning, og skape en bærekraftig framtid i møtet med klimakrise, ulikhetskrise, ensomhetskrise og demografiske endringer som truer velferdsstaten.

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer. Maja Eilertsen fra FHI / Forskingssenteret Promenta holdt et innlegg om «Fem grep for økt folkehelse» . Etter avstemming ble dette prioritert som det femte viktigste tiltaket.

Du kan lese mer om «Hverdagsglede» her , arbeidet i avdeling psykisk helse og selvmord, i Folkehelseinstituttet her og om Forskingssenteret Promenta her

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg