Fred og nedrustning

Atomvåpen

Krigen i Ukraina har har minnet oss om hvilken trussel krig og konflikt er mot folkehelsa. All krig medfører forferdelige lidelser, men dersom atomvåpen skulle bli tatt i bruk, snakker vi om en katastrofe for mennesker og miljø som vil vedvare gjennom generasjoner.

Våpen kan ikke skille på sivile og stridende

Atomvåpen er et masseødeleggelsesvåpen som ikke skiller mellom sivile og stridene. Dersom atomvåpenvåpen blir brukt over en by, vil ingen stat eller organisasjon være i stand til å yte tilstrekkelig hjelp. Skadeomfanget vil være for omfattande, og strålingsfare vil gjøre det vanskelig å sende inn hjelp.  Helsevesenet vil også rammes. I Hiroshima ble over 90 prosent av legene og sykepleierne drept, eller så skadet at de ikke kunne bidra.

Selv uten å bli brukt, utgjør atomvåpen en trussel mot folkehelsen. Enorme ressurser brukes hvert år til opprustning og modernisering av atomvåpenarsenalene. Disse midlene kunne vært brukt til globale tiltak for å fremme god folkehelse.

Ny støtteordning

FN-trakaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt i 2017. Verdens legeforening støtter FNs atomvåpenforbud og oppfordrer nasjonale legeforeninger til å engasjere seg for å få sitt lands regjering til å slutte seg til forbudet. Det samme gjør Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), og Verdens føderasjon av folkehelseforeninger (WFPHA).

Helsepersonell må ha et aktivt forhold til farer som truer menneskers helse. Derfor foreslår vi nye støtteordninger for helsefaglige organisasjoner som arbeider med fred og nedrustning.

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer.  Anja Lillegraven fra Leger mot atomvåpen presenterte dette innspillet. Etter avstemming ble dette prioritert som det 11. viktigste tiltaket.

Du kan bli mer kjent med Norske leger mot atomvåpen her.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg