Fysisk aktivitet og yoga på resept

Latter Yoga

Det er et gap fra rehabilitering til Trening på treningssenter. For pasienter i Rusbehandling gir fysisk aktivitet bedre behandlings-utkomme enn andre behandlingstilbud på klinikkene, men etter utskrivelse er tilbudet for dårlig slik at de fleste faller fra. Det er lite samhandling mellom klinikkene og offentlige og private aktører. Det offentlige tilbudet er heller ikke godt nok og varierer veldig fra sted til sted/bydel til bydel.

Forebygge langtidssykefravær

Et annet eksempel er opptrening etter skade/prolaps ol. som gjerne består av behandling og tilrettelagte øvelser man lærer hos en fysioterapeut – men etter endt behandlingsløp må pasienten selv ønske og ha råd til å fortsette med individuell trening eller melde seg inn i et treningssenter.

Tilpasset fysisk aktivitet er utrolig viktig for å forebygge langtidssykefravær og redusere helsekostnader!

Derfor må det legges til rette for:

  • Et tilbud som favner bredere enn det gjør i dag, som gir mestringsfølelse og bevegelsesglede
  • Økonomi kan ikke stå i veien for å være fysisk aktiv eller få hjelp til riktig trening
  • Det er viktig å utjevne sosio-økonomiske forskjeller da lavere sosioøkonomisk status har stor betydning for helsen og de muligheter man har for å være aktiv

Yoga favner mange – og bredt

Yoga kombinerer det fysiske og mentale, bidrar til å redusere stress og stressrelaterte problemer som utbrenthet, hodepine, psykiske lidelser som angst, og muskel-skjelettlidelser mm. Fysisk aktivitet generelt reduserer risikoen for kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes. Yogaterapi benyttes i økende grad i helsevesenet (ved PTSD, rus-behandling, opptrening etter hjerteinfarkt mm.). Yogalærere og yogaterapeuter har høy fag- og erfaringskompetanse og kan tilrettelegge for den enkelte, både i gruppe og en-en.

Prestasjonsfri aktivitet

Yoga er en prestasjonsfri aktivitet som gir mestringsfølelse og bevegelsesglede og kan utøves hele livet (gravid, barsel, barn og ungdom både på og utenfor skole og i barnehage, voksen, eldre, syk). Yoga og yogaterapi passer godt som en del av individrettede tiltak for lite aktive målgrupper og kan også enkelt gjennomføres digitalt.

Yoga er en prestasjonsfri aktivitet som gir mestringsfølelse og bevegelsesglede og kan utøves hele livet sier Anne Siri Langelandsvik i Norsk Yougalærerforbund.

Redusere det sosioøkonomiske gapet

Derfor mener vi at «Fysisk aktivitet og yoga på resept» er et godt og kostnadseffektivt verktøy både i forebyggende og rehabiliterende øyemed og kan bidra til å redusere konsekvensene av det økende sosioøkonomiske gapet, men også bidra til at både offentlige og private krefter sammen kan danne et tilbud som favner alle de 75% inaktive!

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer.  Anne Siri Langelandsvik, Norsk Yogalærerforbund presenterte dette innspillet. Etter avstemming ble dette prioritert som det 14. viktigste tiltaket.

Du kan bli mer kjent med Norsk Yogalærerforbund her

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg