Vaksinasjoner som en folkehelsestrategi

Vaksine

Vaksiner er en av grunnpilarene i folkehelsearbeidet, og regnes av WHO som det nest viktigste folkehelsetiltaket i verden, etter rent drikkevann. Vaksiner fortjener derfor en sentral plass i den kommende folkehelsemeldingen, mener GSK Norway.

Positive «bivirkninger» av vaksine

Det er utviklet vaksiner mot mer enn 20 smittsomme, livstruende sykdommer. Noe som er mindre kjent – er at vaksiner indirekte også kan beskytte mot andre sykdommer. Har du f. eks gjennomgått influensa, kan du også økt risiko for hjerteinfarkt i en viss tid etterpå. I tillegg forebygger vaksiner infeksjoner som ellers ville trenge antibiotikabehandling, og bidrar på den måten til å redusere bruk av antibiotika – noe som er viktig i kampen mot vår tids stille pandemi: antibiotika resistens. Alt dette er sentralt for folkehelsearbeidet. For samfunnet, vil økt vaksinasjon bety at flere vil være i jobb, og færre vil ta i bruk helsetjenester – noe som kan frigjøre ressurser til andre viktige helseprioriteringer. Vaksinasjon er derfor en fornuftig bruk av fellesskapets midler.

Verdens beste barnevaksninasjonsprogram

I dag har Norge et av verdens beste barnevaksinasjonsprogram, men vi har ikke et tilsvarende program for voksne. Andelen eldre vil øke betydelig i årene som kommer, og dette vil utfordre helsevesenet og bærekraften i samfunnet. Men mange vet ikke hvilke vaksiner som er anbefalt for dem, eller hvilke vaksiner som er tilgjengelige. Myndighetene bør sørge for at vaksineanbefalingene følges uavhengig av kunnskap, sosioøkonomiske forhold eller hvor i landet du bor – dette vil også bidra til å utjevne forskjeller innen helse.

Vi har et godt vaksinasjonsprogram for barn, trenger vi ett for voksne?

Voksenvaksinasjonsprogram

Vi har lært mye av pandemien – både om nytten av vaksiner og om viktigheten av å være forberedt. Men vaksiner er et begrenset gode. Gode systemer vil sikre at vi har de nødvendige vaksinene tilgjengelig når vi trenger dem. FHI har allerede gitt sin anbefaling om voksenvaksinasjonsprogram – nå er det opp til regjeringen å ta det videre. La oss bruke lærdommen fra pandemien og de gode erfaringene vi har med barnevaksinasjonsprogrammet til å lage et av verdens beste vaksinasjonsprogram også for voksne. Vaksinasjon av befolkningen er et viktig bidrag til god helseberedskap og god folkehelse, og bør derfor løftes frem som en sentral del av folkehelsearbeidet. 

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer. GSK, Norway, holdt dette innlegget. Etter avstemming ble dette prioritert som det åttende viktigste tiltaket.

Vi publiserer det i dag, 17.05.22, ettersom Vaksinasjoner som en folkehelsestrategi, er dagens tema i Folkehelseuken.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg