Folkemøte og politisk debatt om folkehelse i Nittedal, 23.08.23

Nittedal

Dette er et samarbeid med flere frivillige organisasjoner: Folkehelseforeningen, Friluftsorganisasjonene i Nittedal, LHL, Livsglede for eldre, Nittedal kommunale foreldreutvalg, Nittedal Idrettsråd og Nittedal Kulturråd med god støtte fra Nittedal Bibliotek

Bli med på dialog og debatt!

Biblioteket i Kulturverket Flammen, Nittedal

klokken 18.00 – 20.30 onsdag 23.08.23

18.00 Åpning

 • Alle blir litt kjent med arrangementskomiteen, politikerne og deltakerne.

Innbyggerdialog

Vi gjennomfører en «kafédialog» der alle kan si sin mening. Dialogen vil danne et godt grunnlag for den politiske debatten. I hele dette møtet tar vi utgangspunkt i samarbeid mellom offentlige tjenestene og frivillige organisasjonene.

Her er noen eksempler på temaer som vil tas opp:

 • Hvordan kan vi sikre at kommunen iverksetter tiltak som har god effekt for folkehelsen?
 • Hvorfor er forutsigbarhet for frivillige organisasjoner viktig for folkehelsen?
 • Hvordan kan vi opprette flere møteplasser (innendørs og utendørs) for å styrke folkehelsen?
 • Hvordan kan skole og SFO bli en aktivitetsarena i samarbeid med vårt mangfoldige frivillige liv?
 • Hvordan kan vi sikre at alle de minste barna er trygge og robuste når de begynner på skolen?
 • Hvordan kan vi forhindre ensomhet og utenforskap i den eldre befolkningen?
 • Hvordan kan vi sørge for at alle, uavhengig bakgrunn og økonomi, kan delta?

Pause med mulighet til å kjøpe kaffe og kake

Politisk debatt der vi setter fokus på fremtiden

Deltakere i debatten:

 • Arbeiderpartiet: Hanne Børrestuen
 • Høyre: Rune Winum
 • Fremskrittspartiet: Helge Fossum
 • Kristelig Folkeparti: Kari Anne Klausstrand Karlsen
 • Miljøpartiet De Grønne: Anne Hilse Røsvik
 • Rødt: Atle Skift
 • Senterpartiet: Anne Glestad Lech
 • Sosialistisk Venstreparti: Markus Scarth Tønseth
 • Venstre: Inge Solli

20.30 Møtet avsluttes

ALLE er velkomne!

Les gjerne disse dokumentene om folkehelse:

Hva er egentlig folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid? | Folkehelseforeningen 

Meld. St. 15 (2022–2023) – regjeringen.no

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) – Lovdata

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg