Inkluderende omgivelser hvor alle kan delta og bidra i et mangfold av aktiviteter

møteplass

Norsk Ergoterapeutforbund mener at nøkkelen til bedre folkehelse i stor grad ligger i utviklingen av et inkluderende samfunn som legger til rette for deltakelse i meningsfulle aktiviteter og sosialt fellesskap med andre.

Allsidige tilbud av aktiviteter i et nærmiljø

Å delta i aktiviteter som er meningsfulle og lystbetonte har en vesentlig betydning for helse og velvære. Type aktivitet er underordnet så lenge den skaper mening og engasjement, gjerne sammen med andre. Fysisk aktivitet er viktig, men det kan også bridge eller kor være. Det er derfor viktig med et allsidig tilbud av aktiviteter i et nærmiljø.

Aktivitet er også alt vi gjør i hverdagen. Å tilrettelegge for å kunne utføre sine hverdagslige aktiviteter så lenge som mulig, som å gå til butikken og handle, selv om gangfunksjonen er dårlig, og kanskje treffe folk på veien, er også god folkehelse.

Betydningen sosiale relasjoner, og det å ha et sosialt liv, har vi alle kjent på gjennom pandemien. En studie av Susan Pinker viser at et sosialt liv og nære relasjoner påvirker helse og dødelighet mer enn faktorer som folkehelsearbeidet har konsentrert seg om til nå, som å slutte å røyke og drikke, fysisk aktivitet og vektreduksjon.

Folkehelsemeldingen må ha fokus på tiltak som skaper aktivitet og deltakelse.

Menneskers sosiale samspill er helsefremmende og livsforlengende

Ergoterapeutene mener derfor ny Folkehelsemelding bør ha fokus på tiltak som skaper aktivitet og deltakelse i kommunene, hvor alle kan delta, uavhengig av alder, funksjonsevne, sosioøkonomisk status eller kulturell bakgrunn.

Da må tilbudene være tilgjengelig, fysisk, økonomisk og holdningsmessig -og allsidig, så det treffer ulike ønsker og behov.

  • Universelt utformede bygg/boliger, offentlige rom, tjenester og nærmiljø. Muliggjøre deltakelse og skape gode møteplasser som ikke ekskluderer personer eller grupper. Her er også transport viktig, så alle kommer seg til og fra møteplasser, aktiviteter og besøke venner.
  • Støtte frivillige lag og organisasjoner –som sørger for et vidt spekter av aktiviteter og skaper sosiale møteplasser. Kommunene må stimulere og koordinere frivilligheten, formidle hva som finnes av tilbud til innbyggerne samt støtte økonomisk der det er nødvendig for å etablere lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle. Frivilligheten er vinn – vinn – vinn. Helsefremmende for både giver og mottaker og et bidrag til et mer bærekraftig lokalsamfunn som inkluderer alle.

Ergoterapeutene ønsker derfor at noe av den ønskede milliarden skal brukes til å skape inkluderende omgivelser hvor alle kan delta, og bidra, i et mangfold av aktiviteter.

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer.  Solrun Nygård fra Norsk Ergoterapiforbund presenterte dette innspillet. Etter avstemming ble dette prioritert som det niende viktigste tiltaket.

Du kan bli mer kjent med Norsk Ergoterapeutforbund her

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg