Skolen som nærmiljøarena, Institutt for Folkehelsevitenskap, Norges Miljø – og Biovitenskapelige Universitet, Ås

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/16/8252/htm

I Viken (Østfold) har man utviklet flere skoler som nærmiljøarenaer. Dette vil si å utvikle skolen som en arena for gratis aktiviteter og tilbud før, under, og etter skoletid, der hele nærmiljøet kan delta. Dette er et utrolig bra tiltak for sosial bærekraft og folkehelse som burde iverksettes flere steder.

Et skolekjøkken kan brukes til så mye mer enn til undervisning på dagtid.
Bilde fra rapporten: The School as an Arena for Co-Creating Participation, Equity, and Well-Being—A Photovoice Study from Norway.

Hvorfor?

  • Universelt tiltak – når alle
  • Skoler er en kommunal ressurs (som ofte er uutnyttet)
  • Skoler er ofte plassert sentralt i nærmiljøet
  • Skoler har fasiliteter inne og ute som gir rom for et mangfoldig bruk. Skolen oppleves som et trygt sted å sende barna sine, også etter skoletid
  • Muligheter for å delta i aktiviteter på skolen, som ikke er knyttet til det tradisjonelle skolearbeidet, gir en mulighet for mestringsopplevelser knyttet til skolen (alle bør gå ut fra skolen og føle at de har mestret noe)
  • Aktivitet for voksne på skolen gir høyere foreldreengasjement – også for det som pågår i skoletiden
  • Samskaping av aktiviteter og tilbud på skolen mellom elever, foreldre og andre i nærmiljøet fører til trygghet, tilhørighet, inkludering og god helse og livskvalitet.

Du kan lese mer her: Ihlebæk C, Castellan C, Flobak J, Ese J. 2021. The School as an Arena for Co-Creating Participation, Equity, and Well-Being—A Photovoice Study from Norway. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 8252.https://www.mdpi.com/1660-4601/18/16/8252/htm

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer. Camilla Ihlebæk fra Universitetet i Ås holdt et innlegg om skolen som nærmiljøarena. Etter avstemming ble dette prioritert som det andre viktigste tiltaket.

Vi i Folkehelseforeningen håper at dette forskingsbaserte tiltaket blir tatt i bruk på mange steder i Norge.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg