Mer fokus på kunst og kultur i skolen

Singing

Kulturalliansen er en paraplyorganisasjon for det frivillige, organiserte kulturlivet. Vi har 38 medlemsorganisasjoner som dekker sektoren, fra musikk og teater til kulturvern og studieforbund. Vårt mål er å bedre omdømme og rammevilkår for sektoren, ved å levere faktabaserte råd om forbedringer både til våre medlemmer og til lokale og sentrale myndigheter.

Deltakere i kulturlivet – signifikant bedre helse og livskvalitet

Vi vil gjerne starte med å henlede oppmerksomheten på denne undersøkelsen, som er utført av HUNT, som samler inn data om den norske befolkningen. Undersøkelsen ble presentert på Møteplass Folkehelse Undersøkelsen viser signifikant bedre helse og livskvalitet, samt mindre depresjon og angst hos deltakere i kulturaktiviteter. Fra Kulturalliansen vil vi også peke på oppfordringen i Barne- og ungdomskultur-meldingen om bedre samarbeid om kultur i skolen, blant annet med Kulturskolen. Våre innspill til en ny folkehelsemelding vil fokusere på tiltak for nettopp dette: Å sikre barn i SFO og skole får tilgang til å delta i og oppleve kultur, slik at skole og SFO fungerer som portal til framtidig kulturaktivitet for alle barn og unge.

Gjennom utøvelse av musikk kan flere elever utvikle god selvtillit

Kulturfagets plass i skolen

Sang og musikk har mindre plass i dag enn det har hatt tidligere. Dette er svært beklagelig. Alle barn og unge trenger å velge uttrykksform, og kunst og kultur må være en del av hverdagen. Dette er med på å forebygge psykiske lidelser, dette gir trygge og kreative barn, og det gir barn et valg i uttrykksformer. Eller skolesvake barn får en mulighet til å hevde seg i skolehverdagen og gi dem selvtillit og et godt verktøy for livet.

Det er svært beklagelig at sangen har mistet sin naturlige plass i skolen. Dette må tilbake inn i læreplanen, slik at sangen kan brukes som et verktøy for barn og unges utvikling.

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer. Kulturallinasen holdt dette innlegget under møtet. Etter avstemming ble dette prioritert som det niende viktigste tiltaket.

Du kan lese mer om Kulturalliansen her

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg