Digital lunsj: Munnen er en del av kroppen, og folkehelsen!

Heart Shape with doctor

Få bedre kunnskap om tannhelse og hvordan vi kan samarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tidspunkt: 11.00 – 12.00, onsdag 08.11.23

For hvem: Alle som er interesserte i folkehelse, nasjonalt og internasjonalt

Du melder deg på her senest klokken 10.00, onsdag 8. november 2023 og mottar lenke når vi nærmer oss møtet.

Dette seminaret presenterer tannhelse i et folkehelseperspektiv

Bakgrunn:

Verdenshelseorganisasjon har publisert en rapport om global oral helsestatus. Rapporten presenterer behovet for bedre prioritering av oral helse i global, regional og nasjonal kontekst. Det står generelt lite om tannhelse i nasjonale og regionale planer i Norge.

Det er en sammenheng mellom den orale og generelle helse, og dette kommer frem i Helsedirektoratets Kunnskapsoppsummering. Disse forholdene gjør at tenner og munnhulen i større grad må inkluderes i den totale vurderingen av befolkningens helse.

Den offentlige tannhelsetjenesten skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig forebyggelse. Men hvordan arbeides det med folkehelse i den offentlige tannhelsetjenesten?

Program:

  • Sammenhengen mellom den orale og generelle helse, ved Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening.
  • Arbeidsgruppe for tannhelse i Folkehelseforeningen, og folkehelsearbeid i den offentlige tannhelsetjenesten, ved Daniel K. Braadland, fagleder folkehelse & Janne Schanche, folkehelserådgiver i Tannhelse Rogaland.
  • Spørsmål og dialog

Janne Schanche, folkehelserådgiver og Danile K Braadland, fagleder folkehelse i Tannhelse Rogaland leder arbeidet med å opprette en arbeidsgruppe for tannhelse i Folkehelseforeningen.

Her kan du lese mer om etableringen av en egen arbeidsgruppe for tannhelse i Folkehelseforeningen

OBS! Medlemskap i Folkehelseforeningen er gratis, ut året.

Velkommen til en lærerik lunsj!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg