«Små bedrifter som vil jobbe med folkehelse, bør ta kontakt med Folkehelseforeningen»

Ingrid-3-1

Folkehelseforeningen er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Vi tar tillitserklæringen alvorlig og gjør det vi kan for at det skal levers gode søknader om helsefremmende og forebyggende tiltak.

Les gjerne: Søk prosjektmidler fra stiftelsen Dam | Folkehelseforeningen

Mange ulike aktører tar kontakt med oss for å dele sine tanker om gode tiltak og forskning. Når vi mottar en slik henvendelser vurderer vi først om prosjektet ligger innenfor Folkehelseforeningens interesseområder. Hvis det gjør det, gir vi dem tilgang til søknadsskjemaet og starter et godt samarbeid inntil søknaden er klar for levering. Johan Lund er ansvarlig for dette arbeidet. Etter anbefaling fra Folkehelseforeningens styre har vi satt ned en egen arbeidsgruppe som skal bistå han i arbeidet.

Les gjerne: Vi har et frivillig verv til deg som vil bidra til god forskning og kunnskapsspredning | Folkehelseforeningen

Den første innvilgede søknaden

Jubelen var høy da vi mottok beskjeden om at Stiftelsen Dam hadde innvilget søknaden Helsefremming og trening for eldre. Ingrid Bogsrud, kanskje bedre kjent som «Trening med Ingrid» står bak søknaden. Ingrid driver et lite enkeltmannsforetak i Nord-Odal og brenner for trening.

Vi har tatt en prat med henne slik at du også kan få bli kjent med henne, prosjektet og hvordan hun har opplevd samarbeidet om prosjektsøknaden.

Ingrid Bogsrud fra Nord-Odal har mottatt midler fra Stiftelsen Dam til prosjektet Helsefremming og trening for eldre.

Hvordan vil du beskrive deg selv?

Jeg er en positiv og blid person og veldig glad i å bevege meg. Jeg elsker å trene, og å trene andre. De siste årene driver jeg i hovedsak med styrketrening og taekwondo på min fritid. Jeg er leder og hovedtrener i taekwondoklubben i Nord-Odal. Jeg liker også å være ute og gå turer i skog og fjell. Ellers har jeg vært innom alt fra dans, svømming, turning, fotball, brasiliansk jiu jitsu, judo, m.m.

«Hele dette prosjektet startet med en ide om at jeg ønsket å bidra i bygda mi

til bedre helse for alle, også de eldre.«

Hvordan oppsto din interesse for eldre og trening?

Jeg har hele livet vært opptatt av trening og har trent/instruert andre både på fritid og jobb i mange år. Jeg er opptatt av hvordan kroppen fungerer og hvordan vi skal ha en sunn kropp gjennom livet. Jeg har nok fått mer og mer interessen for trening for eldre de siste årene ved at jeg liker å kunne hjelpe andre til å ha det bra. For å ha det bra trenger man en kropp som spiller på lag. Mer og mer forskning viser hvor viktig styrketrening er for å minske muskelsvinn. Jeg har blitt mer interessert i dette feltet og hvordan jeg kan bidra til at flere eldre får en god alderdom med en kropp som fungerer godt fysisk. Ved å ha en sterk kropp da man blir eldre vil man også kjenne på en trygghet i forhold til å bevege seg rundt som igjen kan være med på at man ikke får et isolert liv sosialt sett.

Hva er spesielt med prosjektet som du skal gjennomføre?

Jeg skal gjennomføre styrketrening for beboerne på de kommunale eldreboligene regelmessig hver uke.

«Målet er at de skal bli sterke og trygge på egen kropp. På lang sikt vil det være fallforebyggende.«

Jeg ønsker også å utvide prosjektet og jobber med å få i gang flere grupper for de som er 60+, men som fortsatt bor hjemme.

Hva fikk deg til å ta kontakt med Folkehelseforeningen når du skulle skrive søknaden?

Jeg hadde en tanke om prosjektet og søkte på internett om mulige prosjektmidler. Jeg kom over stiftelsen Dam. Der måtte man søke gjennom en godkjent søker forening og jeg begynte å lese og lete blant de godkjente søker foreningene etter en passende søkerorganisasjon. Da jeg kom over Folkehelseforeningen og det jeg leste om på hjemmesiden deres synes jeg dere passet til prosjektet mitt. Jeg skrev en kort epost til dere med informasjon om prosjektet som jeg ønsket å starte og ble veldig glad da jeg fikk svar at dere ønsket å være min søkerorganisasjon.

Hvordan var arbeidet med søknaden?

Det var en omfattende prosess å søke til Stiftelsen Dam. Men søknadsskjemaet er oversiktlig og lett å fylle ut. Jeg hadde også god dialog med Johan Lund fra Folkehelseforeningen som har bistått meg i søknadsprosessen og kommet med gode råd og tilbakemeldinger. Vi hadde noen runder frem og tilbake før søknaden ble sendt inn til Stiftelsen Dam.

Hvordan vil du beskrive samarbeidet med Folkehelseforeningen så langt?

Samarbeidet med Folkehelseforeningen opplever jeg som ryddig, hyggelig og nyttig. Jeg har følt meg ivaretatt og hatt flere gode og nyttige samtaler med Johan. Nå er prosjektet i sin spede oppstart og vi har allerede gode planer for møter og jeg føler jeg kan kontakte dere om jeg skulle trenge hjelp til noe.

Hva blir utfordrende i prosjektet?

Da prosjektet er helt i sin oppstart er jeg usikker på hva som blir mest utfordrende. Men det kan bli utfordrende og følge opp hver enkelt i en gruppe godt nok slik at de oppnår resultater av treningen. Samtidig har mange av beboerne andre sykdommer som igjen gjør at det vil bli vanskelig å oppnå resultater. Likevel er jeg opptatt av at de skal kunne være med da aktivitet er bra både for kroppen og hodet.  Det blir spennende å se hvordan jeg kan løse disse utfordringene og om det skulle dukke opp ting jeg ikke har tenkt på.

«Vi må tørre å prøve, selv om vi kanskje ikke klarer det. Da har vi noe å jobbe mot.»

Hva gleder du deg til?

Jeg gleder meg til å kunne spre treningsglede. Jeg er opptatt av at alle kan gjøre noe. Man må starte der man er og jobbe derfra. Vi må ikke sammenligne oss med andre da de har et annet utgangspunkt enn deg selv, men likevel ha mål for hva man ønsker å oppnå. Jeg gleder meg til å jobbe med mestringsfølelse hos deltakerne da jeg opplever at mange tror de ikke klarer. Men det viser seg at de klarer om de får øvd litt og tør å prøve og pushe seg selv. Vi må tørre å prøve, selv om vi kanskje ikke klarer det. Da har vi noe å jobbe mot. Og det er det som er så spennende med å jobbe som trener. At jeg får være den som kan hjelpe de til å tørre å prøve, og å mestre noe de trodde de ikke kunne klare. 

Hvilke råd vil du gi til små bedrifter som har lyst til å starte folkehelserelatert arbeid?

Jeg vil råde de til å gå i dialog med dere. Legge frem sine tanker og ideer for prosjektet og se hva som kommer ut av det. Hele dette prosjektet startet med en ide om at jeg ønsket å bidra i bygda mi til bedre helse for alle, også de eldre.

Vi i Folkehelseforeningen ønsker Ingrid lykke til med arbeidet! Vi gleder oss til fortsatt samarbeid og til å dele resultater fra arbeidet underveis.

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg