Vi har et frivillig verv til deg som vil bidra til god forskning og kunnskapsspredning

Hedersmedlem

Folkehelseforeningen har som mål å bygge broer mellom forskning og praksis. Vi er eiere av Scandinavian Journal of Public Health. Vi er søkerorganisasjon og samarbeider med forskere og tiltaksutviklere der vi om søknader til Stiftelsen Dam. I tillegg evaluerer vi abstracts som kan bli presentert på den årlige Folkehelsekonferansen.

Assisterende generalsekretær Johan Lund har lang fartstid på disse områdene.  Nå skal vi danne en gruppe som jobber tett sammen med Johan. Gruppas medlemmer skal lære seg dagens rutiner og kanskje videreutvikle dem slik at de blir enda bedre. Vi tenker oss en gruppe på 4 – 5 personer som møtes med jevne mellomrom, leser søknader og abstracts, har tett dialog om interessante temaer og gir konkrete innspill som vil bety noe for folkehelsens videre utvikling.  

Hva innebærer arbeidet?

•            Stiftelsen Dam

Folkehelseforeningen er søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam. Vi får stadig tilsendt forslag til søknader innen våre prioriterte områder. Gruppa skal kvalitetssikre disse søknadene, slik at vi dermed øker sjansene for at de blir akseptert. Ved å være med i dette arbeidet vil du få oversikt over hva som rører seg innen forsking og prosjekter på folkehelseområdet. Du vil også få trening i hvordan søknader til Dam kan skrives, slik at du selv lettere kan sende inn søknader om ønskelig.

•            Abstracts

Til våre folkehelsekonferanser kommer det hvert år inn 30 – 60 abstracts innen de tema som blir oppgitt for hver konferanse. Vanligvis er halvparten forskingsabstracts og halvparten praksis/prosjekt-abstracts. Her utvides gruppa og det dannes evalueringsgrupper på 3-4 personer som går gjennom abstractene og gir karakterer etter gitte kriterier. Vanligvis blir det mellom 5-10 abstracts i hver gruppe. Også her vil du få oversikt over hva som foregår i Norge av forsking og prosjektarbeid innen folkehelse, og også her vil du få trening i abstracts-skriving som kan komme det til nytte.

Ta kontakt

Dersom du er interessert i å være med å bidra i dette arbeidet, så ta kontakt. Du kan være med i gruppa som jobber tett sammen gjennom hele året, eller du kan bidra i kort periode for å sikre kvaliteten på innlegg under Folkehelsekonferansen. Ta kontakt med eller på telefon 9575 9850.

Les også:

Masterstudenter kan søke på stipend à 10.000 kr | Folkehelseforeningen

Resultater fra dialogen og debatten «Et helsefremmende statsbudsjett 2023» | Folkehelseforeningen

 

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg