SMART senter for innovasjon: Styrkebasert kompetanseløft for våre viktigste folkehelsearbeidere!

SMART oppvekst

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer. SMART senter for sosial innovasjon, ble av deltakerne prioritert som det viktigste innspillet. Her kan du lese deres innspill slik at du kan få inspirasjon til videre arbeid.

Representanter for SMART og KLP
Representanter for SMART senter for sosial innovasjon og KLP.

En god start på livet har stor betydning for alle menneskers livskvalitet og helse. Derfor er tidlig innsats så viktig. Sats på barn og unge, deres styrker og ressurser. Styrk fellesskapene som barn og unge er en del av. Bygg oppvekstkulturer der ALLE, både barn og voksne, utvikler evnen til å se verdien av sine egne og andres styrker, og hvor ALLE tar relasjonelt ansvar for at alle har det bra.

Hvordan?

Vårt forslag er å styrke den praktiske hvordan-gjør-vi-det-kunnskapen til de som er nærmest barn og unge i det daglige; foresatte, ansatte i barnehager, skoler, SFO og frivillige organisasjoner. De er våre viktigste folkehelsearbeidere! Her må det gjøres et kompetanseløft. Rammeplanen for barnehager og Lærerplanen sier mye klokt om viktigheten av å satse på folkehelse og livsmestring. Samtidig følges ikke planene opp med strukturer og systemer slik at dette gjennomføres i praksis.

SMART oppvekst er et lovende eksempel. Sammen med praktikere og fagmiljøer rundt om i Norge utvikler SMART senteret praktiske metoder og prosessverktøy som folkehelsearbeidere kan inspireres av og ta i bruk, på sin måte, i møtet med barn og unge. Selve essensen ligger i våre opptredener. Det å møte barna med en anerkjennende og styrkebasert grunnholdning. Alle barn har ressurser og gode egenskaper. Som voksenpersoner er det vår oppgave å hjelpe barna til å kjenne igjen egenskapene de og andre tar i bruk. På den måten bygger barna et positivt selvbilde og tilhørighet til et trygt og utviklende fellesskap.  

Ettårig trenerutdanning

Det styrkebaserte folkehelsearbeidet må settes i system. SMART senter for sosial innovasjon har utviklet en ettårig trenerutdanning og holder åpne kurs og i virksomheter. Her får deltakerne innføring i styrkebasert teori. De får muligheten til å videreutvikle sin praksis, prøve ut ulike metoder og verktøy, ta del i og lede styrkebaserte prosesser. De får kjenne på kroppen hvordan øvelsene oppleves, før de eventuelt går videre og prøver de ut med barna. Kursene og samlingene fungerer som inspirerende læringsarenaer hvor deltakerne deler sine erfaringer og støtter hverandre i arbeidet med å styrke oppvekstmiljøer for barn og unge. Denne modellen kan være til inspirasjon når arbeidet med tidlig innsats skal oppskaleres og satses på.

Du finner mer informasjon om SMART her: https://smartoppvekst.no

Vi i Folkehelseforeningen ønsker dere lykke til med det videre arbeidet!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg