Syklistforeningen: Legg til rette for gåing og sykling – hjertesoner og helsefremmende skoleruter

Sykle til jobben

Daglig fysisk aktivitet gjør at vi konsentrerer oss bedre, husker bedre, sover bedre. Men 2 av 3 voksne beveger seg for lite. Ved å gå eller sykle til jobben, 15 minutter om morgenen, 15 minutter på ettermiddagen, kan du opptil halvere risikoen for flere velferdssykdommer.

Legg til rette for gåing og sykling gjennom:

1. En ny tilskuddsordning for kommuner for å lage helsefremmende skoleveier og hjertesoner.

2. Et nasjonalt program for sykkelvennlige arbeidsplasser og skoler.

3. En skattepolitikk som fremmer aktive transporter like mye, eller mer, enn vi i dag fremmer elbiler, elmotorsykler og elmopeder.

Hvorfor?

Det er dertil alarmerende at stadig færre barn når minimumsanbefalingene av fysisk aktivitet. Vi risikerer ikke bare massive helsekostnader i fremtiden, men også en kortere forventet levealder. Helse er den fremste trafikkutfordringen: rundt 100 mennesker mister livet i trafikken hvert år, men 1000 dør hvert år på grunn av dårlig luft – i stor grad på grunn av biltrafikk. Norge har massive folkehelsekostnader. Det er ikke det verste; det er at de vokser hvert år.

Bevegelsesglede på skoleveien

Økonomiske gevinster

Hver gang en tidligere fysisk inaktiv person sykler en kilometer, frembringer han eller hun et samfunnsøkonomisk overskudd på 26 kroner. Fortjenesten ved å legge til rette for sykling er fire til fem ganger større enn kostnaden. En milliardinvestering kan dermed gi oss fem milliarder til statskassen! Vi transporterer oss alle mellom forskjellige steder. Å gjøre det attraktivt å gå og sykle er den mest effektive og mest sosioøkonomisk rettferdige måten å få flere til å bevege seg på. Mer enn halvparten av alle reiser er under 5 kilometer. Det er et enormt potensial. Stimulere befolkningen til å ta gode valg for et langt og sunt liv.

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer. Emil Rensvala fra Syklistforeningen holdt et innlegg om hjertesoner og helsefremmende skoleruter . Etter avstemming ble dette prioritert som det tredje viktigste tiltaket.

Les mer om Syklistforeningen her

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg