System for sanntidsrapportering

Sykebil

Ved å samle og analysere sanntidsdata kan vi se sammenhengene mellom årsak til sykdom/skade, og iverksette tiltak som har effekt.

Hvordan kan tiltaket gjennomføres?

  • Innovativ anskaffelse, nasjonalt, hvor behovet er godt beskriver, der et konsortier av små og store aktører leverer plattformen til HOD. Hdir forvalter tilbakemeldingene fra systemet sammen med konsortiet og gir konkrete råd og anbefalinger til kommuner og bydeler om effektfulle tiltak. Det settes av midler der tiltak foreslås samtidig som midler overføres til kommunene for å del-/fullfinansiere gjennomføring av tiltakene.

Hvordan vil tiltaket bidra til bedre folkehelse?

  • Ved å lære alt vi kan – gjennom å samle og analysere sanntidsdata – når sykdom og skader oppstår, kan vi se sammenhengene mellom årsak og sykdom, og gjøre tiltak som har effekt.

Hvorfor er dette viktig?

  • Det er vanskelig å forstå sammenhenger i forebyggende arbeid, fordi det ofte er komplekse årsakssammenhenger og mange faktorer som spiller inn samtidig. Store datamengder og analyse må til for å kunne ta de rette beslutningene som tiltak faktisk kan forebygge. Ved å samle data fra helsepersonell og pasienter i sanntid og bruk av etisk utformet kunstig intelligens kan vi foreslå tiltak som sikrer at sykdom reduseres og skader forebygges der de oppstår.

Dette er et innspill til den nye Folkehelsemeldingen

7. april 2022 arrangerte Folkehelseforeningen et innspillsmøte til den nye Folkehelsemeldingen. Det ble holdt 29 innspill fra frivillige organisasjoner, fag- og forskingsmiljøer. Ida Susanna Fattah fra MedLytic presenterte dette innspillet. Etter avstemming ble dette prioritert som det tiende viktigste tiltaket.

Du kan bli bedre kjent med MedLytic her

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg