Del dine resultater på Folkehelsekonferansen 2023!

Takk til gode foredragsholdere

Vi inviterer fagmiljøer og enkeltpersoner fra forskningsmiljøer, offentlig- og frivillig sektor samt næringslivet til å dele kunnskap, resultater og erfaringer på Folkehelsekonferansen 21. – 22. september 2023 i Tromsø.

Send gjerne inn abstract med forskningsresultater, prosjekt-/praksiserfaringer eller innovative tiltak som kan formidles til konferansens deltakere.

Abstract = Skriftlig sammendrag av forskningsprosjekter eller tiltak/prosjekterfaringer

Viktige datoer:

 • Portalen for å skrive inn abstracts åpner 15. januar 2023 her
 • Frist for innsending av abstract, 15. februar 2023 kl. 24.00
 • Tilbakemelding om godkjenning 15. mars 2023
 • Program og påmelding til konferansen legges ut 1. april 2022

Utvikling av Folkehelsekonferansen 2023

Vår engasjerte konferanse komité som består av representanter fra Tromsø kommune, Troms- og Finnmark fylkeskommune, Universitetet i Tromsø/SAMINOR, Sametinget, Folkehelseinstituttet og Folkehelseforeningen har jobbet intenst med å utvikle det overordnende temaet for konferansen samt innhold i plenum/parallelle sesjoner. Ved å sende inn et abstract vil du bidra til at temaene får godt innhold.

Hovedtema:

Alle løfter alle – et raust og robust samfunn!

De parallelle sesjonene vil vi ha søkelys på følgende temaer:

Parallell A, 90 minParallell B, 60 minParallell C, 60 min
Tema 1:
De yngre og de eldre i et livsløpsperspektiv  
A1
Fellesskap og utenforskap
 B1
Seksuell helse
C1
God fysisk og psykisk helse hele livet
Tema 2:
Arbeidshelse
A2
Arbeidsgiveres ansvar for folkehelsen  
B2
Hvordan rigger vi oss for fremtiden?
C2
Inkludering og mangfold i arbeidslivet
Tema 3:
Klima
A3
Klimakrise i et folkehelseperspektiv
B3
Klimaomstilling
C3
Fremtidens næring/ matproduksjon
Tema 4:
Livskvalitet, mangfold og inkludering
A4
Barnehage/skole
B4
Fritid og kultur
C4
Brukermedvirkning
Tema 5:
Samiske levekår og mangfold
A5
Faktorer som fremmer og hemmer folkehelse
B5
Kultur, tilhørighet og identitet
C5
Barn, ungdom og fremtiden
Tema 6:
Enkeltstående temaer
A6
Fedme – en verdensomfattende pandemi

B6
Livskvalitet, budsjettering og økonomi
C6
Beredskap

Vurdering og presentasjon

Alle innsendte abstracts blir vurdert av en egen komite som består av forskere og praktikere. De som blir godkjent vil danne grunnlag for utforming av konferanseprogrammet,  både presentasjoner i parallelle sesjoner og plakater.

Ved å sende inn abstracts/sammendrag aksepterer og bekrefter du samtidig at:

 • Ditt abstract blir publisert på konferansens hjemmeside. Abstracts som er skrevet på engelsk blir også publisert i et supplementnummer til Scandinavian Journal of Public Health.
 • Du vil bidra på konferansen med et innlegg eller presentasjon av poster. Du melder deg selv på konferansen (senest 1. august 2023) og bekoster reise og overnatting.

Veiledning for deg som skriver

 • Når du sender inn abstractet, kryss av om du ønsker at det blir fremført muntlig eller som poster. Kryss også av hvor ditt abstract hører til: A1, C2 osv.
 • Du er ansvarlig for å få tilslutning fra eventuelle med-forfattere og for eventuelle skrivefeil i teksten. Abstractene vil ikke bli redigert.
 • Du kan skrive på engelsk eller norsk.
 • Alle abstractene har en begrensning på 2 800 tegn. 200 tegn (inkludert mellomrom) til hovedbudskap eller implikasjoner for forebygging. I dette inngår ikke tittel og informasjon om forfattere
 • Presentasjonen kan med fordel være på norsk. Det er mulig å presentere på ett annet skandinavisk språk eller på engelsk.
 • Abstractene skal skrives i skrifttype Arial, størrelse 11.
 • De to hovedgruppene struktureres på følgende måte: a. Forskningsresultater: bakgrunn, metode, resultater, konklusjoner og hovedbudskap eller implikasjoner for forebygging. b. Praksiserfaringer: Bakgrunn, beskrivelse av prosjektet eller tiltaket, resultater, hva har vi lært, og hovedbudskap eller implikasjoner for forebygging.
 • Du kan se hvordan tidligere, godkjente, abstracts er skrevet her.
 • Hvis du ønsker en veileder på hvordan du skriver, send oss en e-post

Premiering

Innsendte abstract/sammendrag blir vurdert av en ekspertkomite. Det beste innen de to hovedgruppene vil bli annonsert på konferansen og premiert med 5 000 kroner.

Ønsker du mer informasjon?

Send mail til så svarer vi deg så fort som mulig.

Dette kan også være interessant for deg:

Din organisasjon kan arrangere en forkonferanse dagen før den nasjonale Folkehelsekonferansen i Tromsø 2023 | Folkehelseforeningen

Vil din kommune og ditt fylke være medarrangører av Folkehelsekonferansen 2024 eller 2025? | Folkehelseforeningen

Lykke til!

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg