Vil din kommune og ditt fylke være medarrangører av Folkehelsekonferansen 2024 eller 2025?

Det var god stemning under Folkehelsekonferansen 2022 på Hamar

Den nasjonale Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge. Det er en viktig nettverks- og læringsarena for alle som er opptatt av folks helse, trivsel og levekår. På konferansen møtes representanter for stat, fylke, kommune, fagorganisasjoner samt privat- og frivillig sektor.

Folkehelsekonferansen er et godt samarbeidsprosjekt

Norsk forening for Folkehelse (Folkehelseforeningen) er hovedarrangør av konferansen. Hvert år samarbeides det med en bykommune, en fylkeskommune og Folkehelseinstituttet om planlegging og gjennomføring av konferansen.

Annet hvert år

Styret i Folkehelseforeningen har vedtatt at konferansen skal arrangeres i Oslo, eller en «Oslo-nær» by annet hvert år og i en større by, ellers i landet, annet hvert år. Det er en forutsetning at det finnes en god konferansearena som kan huse 600 personer i plenum og gjennomføre flere parallelle sesjoner. Det skal også være lett å komme seg til byen med offentlig kommunikasjon.

I 2022 ble konferansen arrangert på Hamar (Oslo-nært) i 2023 arrangeres konferansen i Tromsø. Dvs. at vi skal tilbake til Østlandet i 2024 og ut i landet i 2025.

Gode foredragsholdere takkes på Folkehelsekonferansen i Hamar

Hva innebærer det å være medarrangør av Folkehelsekonferansen?

For å bli vurdert til å bli medarrangør av Folkehelsekonferansen må den aktuelle kommunen og fylkeskommunen skrive en felles søknad der man beskriver følgende:

  • Hvorfor ønsker kommunen og fylkeskommunen at Folkehelsekonferansen skal avholdes i deres område?
  • Hvilke andre samarbeidspartnere vil det være naturlig å samarbeide med i området?
  • En beskrivelse av arenaen der konferansen kan avholdes.
  • En forpliktelse til at 1 – 2 personer fra hver organisasjon deltar i konferansekomiteen som jobber regelmessig sammen i ca ett års tid og at flere personer kan bidra under selve gjennomføringen av konferansen.
  • Kommunen bidrar med 100.000,- og Fylkeskommunen bidrar med 100.000,- som er et tilskudd som går til planlegging, markedsføring og gjennomføring av konferansen.

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med generalsekretær i Folkehelseforeningen Annica Øygard, 954 95 003 for å få vite mer.

Søknadsfrist 01.02.23 for 2024 og 01.02.23 for 2025.

Les også:

Gratis medlemskap i Folkehelseforeningen ut året

Ett helsefremmende statsbudsjett 2023

Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg